Istungite materjalid

Eelnõud

 

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:

Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Saaremaa Vallavolikogu poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistris DELTA: 

Videod

Saaremaa Vallavolikogu istungid on reaalajas jälgitavad kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLIS kaudu: https://saaremaa.volis.ee. Samas on leitavad ka toimunud istungite päevakorrad ja salvestised.

Protokollid

Saaremaa Vallavolikogu istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistris DELTA: