Muinsuskaitse

Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Muinsuskaitseamet uue muinsuskaitseseaduse alusel võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile Eesti 12 muinsuskaitsealale. Korrad valmivad kohaliku omavalitsuse, elanike, valdkonna ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Esimesena algasid tööd augustikuus Kuressaares.
Praegu reguleerib ehitustegevust muinsuskaitsealadel eraldi iga ala kohta koostatud põhimäärus. Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus kehtib 2004. aastast. Uute kordade kehtestamiseni kehtivad muinsuskaitsealadel senised muinsuskaitseala põhimäärused.
Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile vanalinna eripära ja pärandi potentsiaali linna arenguks, soodustades nii kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Senikehtivast muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema täpsuse ja paindlikkuse poolest.
Lisainfo: Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Käimas on mälestiste ja muinsuskaitseala ehitiste taotlusvoor

Muinsuskaitseametilt saab taotleda toetust mälestiste ja muinsuskaitseala ehitiste säilitamiseks - hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Taotlejaks võib olla mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise omanik või valdaja. Taotlusi saab esitada 30. septembrini, tulemused selguvad järgmise eelarveaasta alguses. 
Täpsem info: Muinsuskaitseameti kodulehelt

Restaureerimis- ja remonditoetus

Saaremaa valla poolt kord aastas jagatava toetuse eesmärk on aidata kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele. Hetkel taotlusvooru avatud ei ole.
Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 26 toetati 2018. aasta toetusvahenditest järgmisi objekte:

Kinnistu aadress Tööde kirjeldus Toetussumma EUR
Lasteaia 10 krohvitud majaosa fassaadiparandused, katusekatte vahetus,
vihmaveesüsteemide parandus, laudise vahetus ja värvimine
3000
Uus tn 26a veranda fassaadi vahetus, veranda akende vahetus 1500
Komandandi 11 projekteerimine, 2 korstnat, katuse katte ja akende vahetus 7539,98
Pargi 4 kahe välisukse vahetus 1492
Väike-Sadama 1-1 vundamendi tõstmine ja uue välisukse paigaldus 1317,6
Lasteaia 12 hoovipoolsele uksele varikatuse ehitamine 349,5
Veski 2 seinapalgi vahetus, kolme dolomiidist trepiastme vahetus 534,47
Lisainfo: tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee.

Mida peaksin teadma, kui elan muinsuskaitsealal?

Vanalinn on kaunis, vanalinnas on ilus elada. Et seda kõike hoida, peab seoses ehitustegevusega mõistvalt suhtuma veidi kõrgendatud nõudmistesse. Keelatud on nt plastikakende paigaldamine, olulist rolli mängivad õigete detailide (vihmaveesüsteemid, katusekate või voodrilauaprofiil jm) valik. Tihti uuendatakse maja välisilme sobimatute materjalidega, mis teevad vanale majale karuteene. Enamikel juhtudel õnnestuks hoone õigeid võtteid kasutades remontida säästlikult ja mõistlikumate kulutusega.
Elanike nõustamine, projektide läbivaatus ning järelvalve on korraldatud Muinsuskaitseameti ja Saaremaa Vallavalitsuse poolt. Kindlasti konsulteerige enne tegutsema asumist valla arhitektide ja muinsuskaitse esindajatega, tutvuge julgelt vallamajas olemasolevate arhiivi- ja infomaterjalidega.

Kuressaare linna muinuskaitseala
Kuressaare linna muinsuskaitseala kaart 
Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndile on määratud piirid, muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused mis on määratletud Vabariigi Valitsuse 17.02.2004 määrusega nr 220 "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus".

 

Kontakt

Muinsuskaitseamet Saaremaal
Tallinna 10, Kuressaare

Keidi Saks 
tel 5308 9199
keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee

Üllar Alev
tel 5866 6168
ullar.alev@muinsuskaitseamet.ee

Ajaloolised hooned ja fotod: