Mustjala teenuskeskus

Alevi 12a, Mustjala küla 93601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed  
Teenuskeskuse
juhtaja
Kalle Kolter 452 5151
5322 9703
kalle.kolter@saaremaavald.ee
Infospetsialist Marit Sillamägi 452 5152
5332 1256
marit.sillamagi@saaremaavald.ee
 
Sotsiaaltööspetsialist Kristina Kauber 452 5153
5191 2715
kristina.kauber@saaremaavald.ee

 

Uudised ja teated

Mustjala osavallakogu istung toimub Mustjala teenuskeskuses 25.09.2019 kell 16.00.
Päevakord:

1. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. Abivallavanem Jaan Leivategija, osavallakogu esimees Harry  Raudvere.

2. Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord. Abivallavanem Jaan Leivategija, osavallakogu esimees Harry  Raudvere.

3. Metsa-Simmu detailplaneerigu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Abavallavanem Jaan Leivategija, osavallakogu esimees Harry Raudvere.

4. Informatsioon. Mustjala teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter.

 
Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvoor. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Infopäev 16. septembril kell 11 Kuressaares (Lossi 1, saal). Registreerumine: kop@saaremaavald.ee.