Mustjala osavallakogu

Mustjala osavallakogu koosolek toimub kolmapäeval, 20. jaanuaril algusega kell 16.00 teenuskeskuse saalis. Päevakorras on: 
1. Teede investeeringud Mustjala piirkonnas 2021.aastal;
2. Piirkondliku tunnustamise kandidaatide esitamisest;
3. Ülevaade Varese sadama detailplaneeringust.

Mustjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu:

Harry Raudvere
(esimees)
harry@windrose.ee
Heimar Põld
(aseesimees)
heimar.p@hotmail.com
Jüri Ader aderjuri@gmail.com
Aare Allik aare.allik70@gmail.com
Jaan Kaju jansa69@hot.ee
Malve Kolli malve.kolli@gmail.com
Kalle Kolter kalle.kolter@saaremaavald.ee

 

Vaata ka:
Mustjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid