Mustjala osavallakogu

Mustjala osavallakogu koosolek toimub neljapäeval, 21.09.2023 algusega kell 16.00 pansionaat-päevakeskuse saalis. Päevakorras on:
1. Saaremaa valla osavaldade põhimääruse eelnõu.
2. Info.

Mustjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 9-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Aare Allik (esimees)
aare.allik70@gmail.com
Jauni, Mustjala, Rahtla, Selgase, Silla, Vanakubja küla
Heimar Põld (aseesimees) Järise, Liiküla, Liivaranna, Pahapilli, Panga, Võhma küla
Aado Haandi Jauni, Mustjala, Rahtla, Selgase, Silla, Vanakubja küla
Annaliisa Jalak Järise, Liiküla, Liivaranna, Pahapilli, Panga, Võhma küla
Elle Viira Jauni, Mustjala, Rahtla, Selgase, Silla, Vanakubja küla
Harry Raudvere Volikogu liige
Ivar Alt Jauni, Mustjala, Rahtla, Selgase, Silla, Vanakubja küla
Maie Lepassaar Järise, Liiküla, Liivaranna, Pahapilli, Panga, Võhma küla
Malve Kolli Kugalepa, Merise, Ninase, Tagaranna küla
Toivo Lõhmus Kiruma, Küdema, Ohtja, Paatsa, Tuiu küla

 

Vaata ka:
Mustjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid