Müügi- ja rendipakkumised

Taksopeatused Tallinna tänaval

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vastavalt 14.03.2023 korraldusele nr 2-3/264 suulise enampakkumise Kuressaare linnas Tallinna tn 11 maja ees oleva bussitasku alal 2 parkimiskoha üürile andmiseks taksopeatuse pidamise otstarbel ajavahemikus kell 22.00–6.00 vastavalt liikluskorralduse tingimustele, tähtajaga 3 aastat.

Enampakkumisest osavõtutasu on 30 eurot. Enampakkumise tagatisraha on 150 eurot, mis tagastatakse mittevõitnud osavõtjale 5 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest ja võitjale 5 tööpäeva jooksul üürilepingu sõlmimisest. Ühe parkimiskoha üüri alghind on 150 eurot kuus. Enampakkumisest saavad osa võtta kehtivat taksoveoluba ja teenindajakaarti omavad isikud ja taksoveondusega tegelevad ühingud. Enampakkumisest ei või osa võtta maksuvõlglased ja isikud, kellel on Saaremaa valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

Enampakkumisest osavõtuks tuleb hiljemalt 06.04.2023 kell 11.00 esitada Saaremaa Vallavalitsusele aadressile Marientali tee 27, Kuressaare ruumi nr 114 (sekretär) kinnises ümbrikus märksõnaga „Taksopeatus Tallinna tn 11 maja ees 2 kohta" järgmised dokumendid:

 1. maksekorralduse koopia osavõtja poolt enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta Saaremaa Vallavalitsuse arveldusarvele;
 2. avaldus enampakkumisest osavõtuks, milles on välja toodud järgmised andmed:
  1. osavõtja nimi, registrikood, aadress, e-posti aadress, kontakttelefon;
  2. taksoveoluba omavatel füüsilistel isikutel kehtiva taksoveoloa number ja teenindajakaardi number;
  3. taksoveondusega tegelevatel ühingutel nimekiri ühinguga liitunud vedajatest või ühinguga lepingulistes suhetes olevatest taksojuhtidest tuues välja nende nimed, kehtivad taksoveoloa numbrid ja teenindajakaardi numbrid;
  4. nõusolek enampakkumisel osalemiseks selleks esitatud tingimustel;
  5. osavõtja kinnitus maksuvõlgade ja Saaremaa valla ees täitmata rahaliste kohustuste puudumise kohta;
  6. kuupäev ja osavõtja allkiri.

Enampakkumisele lubatakse füüsilised isikud ja ühingud, kelle poolt esitatud dokumendid ja andmed vastavad enampakkumise tingimustele. Enampakkumine toimub 06.04.2023 kell 11.20 aadressil Marientali tee 27, Kuressaare III korruse saalis. Enampakkumise samm on 10 eurot ühe parkimiskoha kohta kuus, enampakkumise võidab osavõtja, kelle pakutav üür on kõige suurem. Enampakkumise tulemused kinnitatakse hiljemalt 14 päeva jooksul enampakkumise toimumisest, üürileping sõlmitakse hiljemalt 14 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Lisainfo: vallavaraspetsialist Margo Sooäär (margo.sooaar@saaremaavald.ee, tel 452 5104).

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja
Raivo Kahm
tel 452 5114
raivo.kahm@saaremaavald.ee

Vallavaraspetsialist
Margo Sooäär
tel 452 5104
margo.sooaar@saaremaavald.ee

Vallavara valitsemise kord