Nõustamis- ja teraapiateenus

Kirjeldus:

Nõustamis- ja teraapiateenuse eesmärk on toetada lapse arengut ja pere toimetulekut.
Nõustamis- ja teraapiateenust saama õigustatud isik on raske või sügava puudega laps ja teda kasvatav isik kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Kui kaua läheb?

Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee, tel 452 5056

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Palume pöörduda Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E, N 8.30-16, T, R 8.30-12, K 8.30-18) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus doc