Omaosaluse toetus ja teised rahastusvõimalused

Teiste rahastusvõimaluste kaasamisel on võimalik taotleda omaosaluse toetust, mida saab taotleda projekti oma- või kaasfinantseerimisel maksimaalselt 90% projekti peamise rahastaja poolt nõutavast minimaalsest oma- või kaasfinantseeringust. Toetuse andmise eesmärgiks on valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega. Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus (docx) e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande (docx) lepingus sätestatud korras ja tähtajaks.

Näiteid teistest rahastusvõimalustest: Eesti KultuurkapitalEesti Rahvakultuuri KeskusEttevõtluse Arendamise SihtasutusKeskkonnainvesteeringute KeskusKodanikuühiskonna SihtkapitalPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni AmetRiigi Tugiteenuste KeskusSaarte Kalandus MTÜSaarte Koostöökogu (Leader)Väikesaarte programmVöimalus MTÜ.