Orissaare teenuskeskus

Kuivastu mnt 33, Orissaare 94601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teespetsialist,
teenuskeskuse juhataja AT
Raul Koppel 452 5172
raul.koppel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Anne Saar

452 5174
anne.saar@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist
 
Merilin Nöör

452 5175
5334 0903
merilin.noor@saaremaavald.ee

Lastekaitsespetsialist Kaide Aaso

452 5177
5915 1673
kaide.aaso@saaremaavald.ee

Arenduse peaspetsialist Maire Käärid 452 5169
5302 2682
maire.kaarid@saaremaavald.ee
Arenduse peaspetsialist Eda Kesküla 452 5028
eda.keskula@saaremaavald.ee

Ehitusspetsialist
vastuvõtt Orissaare: N (iga kuu esimene)

Üllar Jõgi

5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Sünni registreerimine

Uudised ja teated

Orissaare kultuurimajas

 
Orissaare teenetemärk 2020
Orissaare osavallakogu ootab kandidaate Orissaare teenetemärgile. Teenetemärgi kandidaadiks võib esitada isikuid, kes oma käitumise, tegevuse ja eeskujuga on silma paistnud erilise tulemuslikkusega piirkonna positiivse maine kujundamisel ning seeläbi mõjutanud oluliselt piirkonna arengut. Kandidaate võivad esitada kõik piirkonna elanikud ja ettevõtted/organisatsioonid.
Kindlasti on meie piirkonnas tublisid inimesi, keda selle märgiga tunnustada.
Kirjalik ettepanek kandidaadiks esitamise kohta koos põhjendusega saata e-postile anne.saar@saaremaavald.ee hiljemalt 1.veebruariks.
 
Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveohanke tulemusena tunnistati Ida-Saaremaa veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused. 1. märtsist 2020 tõuseb mõnevõrra segaolmejäätmete teenustasu. Uus hinnakiri 
Kõigis veopiirkondades on uuel perioodil võimalik majapidamises, ettevõttes või asutuses ära anda nii pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid kui ka segaolmejäätmeid. Liigiti kogutud jäätmete äraveo eest tuleb tasuda oluliselt vähem kui segaolmejäätmete äraveo eest. 
Kuivastu mnt 33 asub Swedbank'i sularaha sisse/väljamakse automaat. Avatud E-R kell 8.30-17.

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.

Piirkonna perearst
Ranna pst 10, Orissaare
Elo Lember, tel 454 5150
E, T, K, R  9.00 -14.00; N  9.00-18.00

Juhan Nemvalts, tel 454 5070
T, N  9.00-14.00
Pereõde E-R  9.00-14.00

Orissaare apteek 
Avatud E-R  8.30-17.00, tel 454 5578 
Asub Kuivastu mnt 33

Soovi Matusebüroo
Kuivastu mnt 41, Orissaare
Juhataja L. Traumann, tel 5553 3510; 454 5677;  matusebyroo@gmail.com
www.matusebüroo.ee

Maasi Jäätmejaam 
Avatud: E, K, L kell 9.00-17.00
Tel 5326 4525 Hinnakiri 
Jäätmejaamas vastuvõetavate ohtlike jäätmete piirkogused