Teenetemärgid

Endise Orissaare valla ning alates 2018. aastast osavalla teenetemärgid

Alates 2013 aastat antakse Orissaare vallas välja valla teenetemärke. Märgid antakse üle veebruaris Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel.

2013 aasta                                                                           

Raimu Aardam – Orissaare vallavanem aastatel 1993 - 2009                                           

Evi Männik – merehariduse alusepanija ja arendaja Orissaare vallas                              

Õie Pärtel - Orissaare muusikakooli ja lasteaia õpetaja, aktiivne pärimusmuusika ja kandlemängu populariseerija

Palmi Vaba - kohusetundlik Tagavere raamatukogu juhataja aastast 1971                        

Juta Porgand - Orissaare Gümnaasiumi õpetaja ja õppealajuhataja aastatel 1959-2005

Anne Kann - Orissaare muusikakooli õpetaja aastast 1991, koorikultuuri arendaja vallas, maakonnas ja vabariigis                                          

 

2014 aasta

Ly Link – kauaaegne Orissaare Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, sporditegevuse arendaja Orissaare vallas

Jüri Link - kauaaegne Orissaare Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, sporditegevuse arendaja Orissaare vallas

Milvi Viss - kauaaegne Orissaare Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, sporditegevuse arendaja Orissaare vallas

Elna Ots – kauaaegne raamatukogu töötaja Orissaare vallas 1958-2010

Igor Raadel – kauaaegne heli- ja valgustehnik Orissaare vallas ja kogu Saaremaal

Aive Kesküla – edukas põllumajanduse arendaja Orissaare vallas

 

2015 aasta

Neeme Mets – pärandkultuuri hoidja ja edasikandja. Rahvakultuuri ja eestluse edasi viimine on Neeme südameasjad.

Astrid Vaba – Tagavere külaseltsingu ja mittetulundusühingu Tagavere Optimistid asutajaliige, aktiivne külaelu edendaja

Tiiu Mägi – kauaaegne sotsiaaltöötaja Orissaare vallas aastatel 1993 - 2014

 

2016 aasta

Anne Keerd - Muhu ja Ida-Saaremaa rahvatantsurühmade kauaaegne juhendaja, rahvakultuuri ja -pärimuse edasikandja.

Ilmar Põldemaa - filmimees, kes on pikki aastaid jäädvustanud Orissaare valla inimeste tegemisi kultuuri ja spordi vallas.

Arnold Teär - kolleegide ja õpilaste poolt väga lugupeetud Orissaare Gümnaasiumi pikaajaline kehalise kasvatuse õpetaja ja treener.

 

2017 aasta

Maimu Sepp - elutöö eest muusikaõpetajana, suure panuse eest koorilaulu arendamisse Orissaare vallas  ja seoses 85 aasta juubeliga.

Maie Opkaup - elutöö eest õpetajana ja seoses 80 aasta juubeliga, mitmekümneaastase staažiga rahvatantsujuht.

Herman Vesiaid - merekultuuri traditsioonide hoidja ja kandja.  Tema akordionimänguoskust on imetlenud paljud inimesed erinevatel üritustel Saare- ja Muhumaal.

 

2018 aasta

Eevi Rüütel – kogukonna heaolu ja koduvalla korrashoidmise eest

Joel Nõukas – vabatahtliku tegevuse ja Saaremaa Sõjavara Muuseumi rajamisel ning järjekindla lähiajaloo uurimise ja talletamise eest

Gustav Kutsar – Eesti Evangeelse Lureti kiriku Orissaare Pühavaimu koguduse loomuise ja Orissaare Ajaloo Toimkonna algatamise ja eestvedamise eest

Paavel Tuusti – tubli, töökas, abivalmis – väärikas vallakodanik- sündinud 2.aprill 1918

 

2019 aasta

Riina Juul– pikaajalise ja kõrgetasemelise Muhu ja Ida-Saaremaa noorte juhendamise eest ning suure panuse eest kohalikku kultuuriellu aktiivse muusikuna

Krista Riik – silmapaistva tööalase ja ühiskondliku tegevuse, piirkonna maine ja tuntuse tõstmise ning elu arendamise eest Orissaares ja Saare maakonnas

Katrin Kand– kogu hingega piirkonna kultuuripesa hoolitsemise eest 22 aasta jooksul ja seoses Orissaare kultuurimaja 60.juubeliga

Anu Viljaste– mõõtmatult silmapaistva ja mõjusa töö eest kultuurielu edendamisel ja seeläbi kohaliku piirkonna positiivse maine kujundamisel Orissaare ja Saaremaa vallas, seoses Orissaare kultuurimaja 60.juubeliga

 

2020 aasta

Ingla Leis – 21 aastat (1964 - 1985) Orissaare piirkonna kultuurivedur 

Enda Juht – pikaajalise töö eest piirkonna erinevate ansamblite ja orkestrite juhendamisel

Taimi Truumees – pikaajalise ja vastutustundliku töö eest piirkonna inimeste toitlustamisel ning erinevate sündmuste korraldamisel - pidulikud kaunilt kaetud lauad ja imemaitsvad toidud