Perekonnasündmuse tõend

Tõendi väljastamine

Isikul on õigus saada oma Eestis toimunud perekonnasündmuse (sünd, abielu, lahutus ja nime muutmine) kohta esmane tõend tasuta. Hiljem on võimalik tellida perekonnasündmuse kohta korduv tõend tasudes riigilõivu ning seda on võimalik väljastada lisaks eesti keelele ka inglise, saksa ja prantsuse keeles (nime muutmise tõend üksnes eesti keeles). Tõendi saab tellida e-rahvastikuregistri kaudu või vajadusel esitades avalduse paberkandjal vallavalitsusele.

Korduva tõendi riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumile (viitenumber: 10294002000121, selgitus: korduva tõendi väljastamine). Nii elektroonilise kui ka paberil tõendi eest on riigilõiv 10 eurot.

Tellides elektroonilise tõendi, allkirjastatakse see digitaalselt, sellel ei ole ametniku omakäelist allkirja ega asutuse pitserit. Tõend saadetakse krüpteeritult märgitud e-posti aadressile ning tõendi avamiseks (dekrüpteerimiseks) on vaja kehtivaid ID-kaardi sertifikaate ja PIN-koodi. Tellides pabertõendi saab määrata kohaliku omavalitsuse või Eesti välisesinduse, kust dokument (volitatud) isikule väljastatakse.

Välisriigi tõendi kandmine registrisse

Välisriigis koostatud perekonnasündmuse dokumendi registrisse kandmiseks tuleb see esitada kohalikule omavalitsusele. Selleks tuleb tulla isiklikult vallavalitsusse aadressil Lossi 1, Kuressaare. Üldreeglina peavad välisriigi dokumendid, mida esitatakse Eestis perekonnasündmuse tõendamiseks, olema kas legaliseeritud või apostillitud sõltuvalt riigist. Küll on Eesti sõlminud välislepinguid, mis lihtsustavad nõudeid välisriigi dokumentidele, sh Euroopa Liidu liikmesriikide vahel: näiteks aktsepteerivad Eesti perekonnaseisasutused dokumente, mis on eesti, vene või inglise keeles või tõlgitud ühte nendest keeltest; samuti ei nõuta tõlget, kui Euroopa Liidu liikmesriigi ametiasutuses väljastatud dokumendile on lisatud määrusekohane mitmekeelne standardvorm.

Kontakt ja lisainfo