Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Teenuskeskuse juhataja

Tiit Rettau

452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee

Infospetsialist Piret Mägi

452 5155
5382 2508
piret.magi@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Vanamõisa, Ennu, Kailuka, Väike-Rootsi ja Kasti külade uus koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 2. veebruaril kell 12.00 Vätta seltsimajas.

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.