Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja 12 hoonestustingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 25. aprillist 9. maini on avalikul väljapanekul Salme alevikus Sõrve mnt 12 kinnistule kavandatava kaupluse projekteerimistingimuste eelnõu, mis täpsustab hoonestustingimusi Sõrve mnt 10 ja 12 detailplaneeringu alal. 

Eelnõuga võimaldatakse hoonestusala suurendamist kuni 10% ulatuses ja täpsustatakse haljastuse säilitamise ja rajamise nõudeid.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele kas paberkandjal aadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819 või digitaalselt e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.

Eelnõuga on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas kohapeal (Kuressaare, Tallinna 10, tuba 306).
PT eelnõu Asendiplaan Põhiplaan Maanteameti kooskõlastus