Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 18.- 28.10.2018 on avalikul väljapanekul Võhma küla Tootsi maaüksuse detailplaneeringu alal asuva Päikeseranna tee 2 katastriüksuse detailplaneeringujärgset kavandatava hoone kasutamise otstarvet, sealhulgas hoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalusid täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu.
 
Eelnõuga on võimalik tutvuda ka vallavalitsuses kohapeal (Kuressaare, Tallinna 10 ruum 206). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare, 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Eelnõu_PT koondvaade