Raamatukogud

Seoses puhkusteperioodiga on raamatukogud suletud järgmiselt:
Torgu 3.-30. juuni
Mustjala ja Võhma 17.-30. juuni
Tornimäe 17. juuni - 9. juuli
Kärla 25. juuni - 15. juuli
Pärsama 25. juuni - 29. juuli; avatud 15. juunil kell 13-19
Valjala 26. juuni - 9. juuli
Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 105 alusel on Saaremaa raamatukogude võrk koondatud valla hallatava asutuse Saare Maakonna Keskraamatukogu juhtimise alla, kes tegutseb maakonnaraamatukogu ülesannetes.

Saare maakonna raamatukogud >>
 
 

Kontakt

Kultuuri- ja spordiosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819
tel 452 5000
vald@saaremaavald.ee