Raieloa taotlemine

 

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel. Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik, kinnistu või hoonestuse seaduslik valdaja omaniku nõusolekul või omaniku volitatud isik.
Tähelepanu! Raieluba tuleb taotleda ka puuvõrade hoolduslõikuseks ja okste likvideerimiseks.

Kui kaua läheb?

Vastuse taotluse menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Raieloa andmise kord

Kontakt:

Katrin Reinhold, katrin.reinhold@saaremaavald.ee, 4525 114

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Teenuse kasutamiseks on vajalikud ID-kaardi PIN1 ja PIN2 koodid. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonda (Marientali tee 27, Kuressaare). Täitke eelnevalt allolev paberblankett või küsige blankett kohapealt. Vastuvõtuajad: K kl 10-12 ja 14-18.

Vajalikud dokumendid:

  • esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab volitatud isik
  • korteri- või elamuühistu üldkoosoleku raiesoovi kajastav protokoll, kui luba taotletakse ühistu territooriumil olevale puule
  • kaasomanike enamuse kirjalik nõusolek, kui kaasomandi eset ei valitseta ühistu kaudu
  • ehitusluba ja väljavõte projektist (nt asendiplaan), kui raieluba taotletakse ehituse alla jäävale puule

Blankett:

Raieloa taotlus pdf doc