Riigigümnaasium

20. märtsil 2017 allkirjastasid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja toonane Kuressaare linnapea Madis Kallas ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt alustati läbirääkimisi riigigümnaasiumi asutamiseks Kuressaare linna. Läbirääkimiste käigus pidi selguma õppehoone asukoht ja ehituse maht, õppekohtade vajadus, samuti spordiga tegelemise võimalused. 

14. septembril 2017 tegi Kuressaare Linnavolikogu Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku rajada Kuressaarde 540 õppekohaga riigigümnaasium. Gümnaasiumi asukohana pakuti välja kinnistud aadressidega Garnisoni 16, Garnisoni, Väljaku 10. Kuressaare Linnavolikogu 04.09.2017 otsus nr 47 "Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine"

Sügisel 2018 kuulutas Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saaremaa Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga välja Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi. Konkursi võitis ideekavand „Sirge", mille autoriteks on Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma, Heldi Jürisoo ja Marju Tammik arhitektuuribüroost Karisma arhitektid.

Žürii iseloomustas võidutööd kui arhitektuurselt heal tasemel ja selge kontseptsiooniga, lihtsat ja sirgjoonelist kavandit, mis arvestab piirkonna omapära ja hoonestusega. Lisaks märkis žürii, et hoone on kompaktse vormiga, mis parandab energiatõhusust. 

Novembris 2018 kuulutati välja hankemenetluse teine etapp projekteerimistööde tellimiseks. Projekteerimistööde maksimaalne maksumus on 307 500 eurot, lisandub käibemaks. 

Detsembris 2018 pani Saaremaa Vallavalitsus Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu (algatatud Kuressaare Linnavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 583) eesmärk on riigigümnaasiumi planeerimine ja sellega seoses ehitusõiguse, tehnovõrkude, liikluskorralduse määramine. Planeeritav ca 3 ha suurune ala hõlmab Garnisoni 15a, Garnisoni 16, Garnisoni 16a, Garnisoni 18, Väljaku 8, Väljaku 10 ning Väljaku tänava kinnistuid. Alal kehtib Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering (kehtestatud Kuressaare Linnavolikogu 26.01.2012 otsusega nr 1). Detailplaneering vastab kehtivale üldplaneeringule.


Saaremaa riigigümnaasium on planeeritud kuni 540 õpilasele ja selle netopind on ca 4100 m², kool on plaanis avada 2021. aasta sügisel. Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Kasulikke viiteid:

HTM 21.05.15 määrus nr 22 "Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020"
Riigigümnaasiumid (HTM-i infomaterjal)
Riigigümnaasiumide veebileht (info ja uudised)
Riigigümnaasiumide õpilaste sotsiaalsed tagatised 

Eeltegevus

Linnavolikogu esimehe poolt aprillis 2014 kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid:
protokollid 25.04.2014 26.11.2014 26.03.2015 04.06.2015 Lisa- küsimused HTM-ile ja vastused 02.10.2015 17.12.2015  
Tegevuse kokkuvõte