Kontakt ja lisainfo

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond
Lossi 1, Kuressaare

Meedia peaspetsialist
Merike Pitk
tel 452 5022
merike.pitk@saaremaavald.ee