Raadiosaade "Saaremaa tund"

Raadio Kadi sagedused

Raadio Kadi eetris iga kuu teisel reedel kell 11.

Saaremaa tund 10.01.2020:
- külaelu arendamise taotlusvoor ja valdkondlik arengukava;
- noortevaldkonna tunnustusüritus;
- digikultuuriaasta;
- Kuressaare ranna puhkeala planeering ja ideekorje. 

Saaremaa tund 13.12.2019:
- vallavanema 2019. aasta kokkuvõtte;
- Kuressaare-Stockholm lennuliin ja Saaremaa turism;
- Kuressaare spordilinna tiitel;
- muudatused Saaremaa Halduses;
- arengud sotsiaalvaldkonnas ning uus arengukava.

Saaremaa tund 08.11.2019:
- külaraha taotlemise pikendamine;
- maakonna arengukonverents;
- 2020. aasta eelarve.

Saaremaa tund 10.10.2019:
- kultuuritöö valdkonna plaanid ja spordilinnaks kandideerimine;
- Eerik Haameri kunstiauhind;
- ettevõtjate tänuüritus;
- Saaremaa ja Talsi sõprusleping;
- mittetulundustegevuse uus kord.

Saaremaa tund 13.09.2019:
-  AS-i Kuressaare Soojus tulevik;
-  mittetulundusühingute toetamise uus kord;
-  maal elamise päev;
-  vallateede remont ja ehitamine;
-  ettevõtete tunnustamine.

Saaremaa tund 12.07.2019:
- keskväljaku ehitustööd ja uue parkla rajamine;
- helikopteriplatsi ehitus;
- Pargi lasteaia avamine:
- Bellingshauseni mälestusmärgi püstitamine;
- meenutusi ja muljeid XXVII laulu- ja XX tantsupeost "Minu arm".

Saaremaa tund 14.06.2019:
- Kuressaare haigla ja omavalitsuse vaheline tervis- ja sotsiaalhoiualane koostöölepe;
- Mõntu-Ventspilsi laevaliin;
- ühis- ja nõudetransport;
- teede riigihange, sel aastal korda saavad vallateed;
- üldplaneeringu ideekorje.

Saaremaa tund 10.05.2019:
- liikluskorraldus Kuressaares sel kevadel ja suvel;
- üldplaneeringu ideekorje;
- Saaremaa valla kaasava eelarve rahvahääletus.

Saaremaa tund 12.04.2019:
- Saaremaa valla kaasav eelarve;
- külaraha ja projektitoetused;
- liiklusohutus ja eakate sõidukijuhtide koolitus.

Saaremaa tund 15.03.2019:
- Saaremaa valla üldplaneeringu ideekorje;
- V huvihariduskonverents "Mis tuuled puhuvad?";
- Saaremaa valla 2019. aasta eelarve;
- Saaremaa valla kaasav eelarve.

Saaremaa tund 08.02.2019:
- Riigikogu valimised 2019;
- ühiskaartide valideerimine maakonna bussides;
- elektrooniline kultuurikalender;
- külavanema statuut ja osavallakogud.

Saaremaa tund 11.01.2019:
- valimisjaoskondade arvu vähenemine;
- muutunud mittetulundusühingute toetamise kord;
- Saaremaa valla kaasav eelarve;
- erateedele sundvalduse seadmisest;
- lumetõrje valla teedel;
- tasuta ühistransport.

Saaremaa tund 14.12.2018:
- Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu;
- pakendite kogumisest Saaremaal;
- kooliõpilased Saaremaa valla üldplaneeringust.

Saaremaa tund 09.11.2018:
- maakonna arengustrateegia;
- tervise- ja heaoluprofiil; 
- kesklinna ehitustööd;
- laulu- ja tantsupeo Saaremaa esinduse rongkäigu kujunduskontseptsioon;
- spordi- ja kultuurikalender 2019;
- ujumisinstruktorite koolitus ja ujumise algõpe.

Saaremaa tund 11.10.2018:
- raamatukogude võrgustiku ümberkorraldamine;
- Kuressaare kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks;
- laste ja perede tugikeskuse asutamine;
- lasteaedade kohatasu suuruse kehtestamine.

Saaremaa tund 14.09.2018:
- pakendikoti- ja konteineriteenus;
- kaasav eelarve 2018;
- Saaremaa valla sotsiaalteenused. 

Saaremaa tund 13.07.2018:
- Kultuuripealinn 2024;
- Saaremaa Muuseumi tegemised;
- suvised kultuuriüritused;
- tasuta bussisõidu korraldus linna- ja maakonnaliinidel;
- üürimaja projekt;
- hajaasustuse programm.

Saaremaa tund 08.06.2018:
- Kuressaare teekond Euroopa kultuuripealinnaks;
- vallavalitsuse ajaveeb ehk blogi;
- puuetega inimeste eluruumide kohandamise projekt;
- Kuressaare keskväljaku rekonstrueerimistööd.

Saaremaa tund 10.05.2018:
- 100 tamme pargi rajamine Panga pangale;
- maakondlik konkurss Kaunis Kodu 2018;
- tasuta ühistransport ja liinivõrk Saaremaa vallas;
- ühistranspordi uuring;
- Kuressaare keskväljaku ehitustööd.

Saaremaa tund 06.04.2018:
- Peterburi visiit;
- riigigümnaasiumi rajamise edasised arengud;
- Kuressaare - Euroopa kultuuripealinn 2024?;
- kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor;
- hajaasustuse programmi taotlusvoor. 

Saaremaa tund 09.03.2018:
- tasuta sõit linnaliinibussides;
- ühistransport 1. juulist;
- gaasiküttega autobussid;
- nõudepõhine ühistransport;
- Pargi lasteaia ehitustööde hange;
- keskväljaku hange;
- valla ja maakonna arengukava; 
- IV üleriigiline huvihariduskonverents.

Saaremaa tund 09.02.2018:
- 2018. aasta eelarve;
- riigigümnaasium;
- valla sotsiaaltoetused;
- filmi "Klassikokkutulek 2" esilinastus;
- sündmused 23. veebruaril;
- uute üürikorterite projekt.

Saaremaa tund 12.01.2018:
- edasised plaanid sotsiaalosakonnas;
edasised plaanid haridus- ja noorsootööosakonnas;
edasised plaanid majandus- ja haldusosakonnas.