Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, 93201 Salme, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Sotsiaaltööspetsialist,
teenuskeskuse juhataja KT
Kaia Kuul 452 5162
5915 1803
kaia.kuul@saaremaavald.ee
Infospetsialist Rita Mägi 452 5161
rita.magi@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Salme osavallakogu koosolek toimud teisipäeval, 28. jaanuaril, kell 15.30 Salme teenuskeskuses.
Päevakord:
1. Salme piirkonna teede remondikava 2020
2. Teenuskeskuse juhi konkursi tulemused
3. "Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu kehtestamine" eelnõu
4. Viikingiteemalise näituse korraldamine
5. Jooksvad küsimused ja info
Ootame aktiivset osavõttu kandidaatide esitamiseks.   Juhindudes Saaremaa vallavolikogu määrusest „Tunnustusavaldused ja nende andmise kord" võib vallavalitsus anda osavallakogu ettepanekul piirkondlikke tunnustusi. Salme piirkonna aasta tegu ja tegija tunnustuse kandidaate saab esitada 3. veebruarini 2020  teenuskeskusesse või e-posti aadressil kaia.kuul@saaremaavald.ee. Tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul tähistamisel Salme rahvamajas
6. veebruaril kell 16 Saaremaa valla külaelu ümarlaud Kuressaare kultuurikeskuses.
Arutelule on oodatud nii praegused kui tulevased küla- ja alevikuvanemad ning kõik kohalikku elu paremaks muuta soovijad. Tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi, arutletakse küla- ja alevikuvanema statuudi ning rolli üle kogukonna arengus.
Päevakava täpsustub!
Registreerumine: hiljemalt 3. veebruaril kell 12 SIIN.
Lisainfo: tel 452 5031 või 452 5028.
12. veebruaril kell 18.00 Salme rahvamajas arutame uute tingimustega jäätmevedu ja saame tekkinud küsimustele vastused. Kohal Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel. Olete kõik oodatud!
Anseküla, Imara, Kaimri, Kaugatoma ja Easte külade külavanema(te) valimise korduskoosolek toimub 16. veebruaril kell 17.00 Anseküla seltsimajas.

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.