Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, 93201 Salme, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse
juhataja
Kalmer Poopuu 4525 160, 5116 418
kalmer.poopuu@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kaia Kuul 4525 162,  5915 1803
kaia.kuul@saaremaavald.ee
Infospetsialist Rita Mägi 4525 161
rita.magi@saaremaavald.ee

 

Uudised ja teated

Projektitoetuste taotlemine Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondades 

Projektitoetuse taotlemine toimub üldjuhul endiste vallavolikogude vastavate määruste alusel.

Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondade puhul reguleeriv määrus puudub ning projektidele saab toetust taotleda vabas vormis avalduse alusel. Avaldused esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee. Vallavalitsus lahendab laekunud avaldused juhtumipõhiselt.

 

 

Salme

18.04.18

Salme vald oli vald Saare maakonnas Saaremaa edelaosas ja hõlmas Sõrve poolsaare kaela. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus naabervaldadega ühtseks Saaremaa vallaks. Salme viimane vallavanem oli Kalmer Poopuu.

Salme valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)