Salme osavallakogu

 

Salme osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 8-liikmeline osavallakogu:

Andrus Raun
(esimees)
andrus.raun@gmail.com
503 8823
Meelis Juhandi
(aseesimees)
meelisjuhandi@gmail.com
5348 9666
Jaanika Jõgi jaanikaj4@gmail.com
5341 2368
Marju Lepik marjulepik@hot.ee
517 8286
Bret Paas bretpaas@gmail.com
5624 9169
Oliver Parrest oliver.parrest@gmail.com
5379 6331
Kalmer Poopuu kalmer.poopuu@gmail.com
511 6418

 

Vaata ka:
Salme osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid