Osavallakogu

Salme osavallakogu koosseis:
Andrus Raun- esimees - andrus.raun@gmail.com
Meelis Juhandi - aseesimees - meelisjuhandi@gmail.com
Kalmer Poopuu - liige - kalmer.poopuu@gmail.com
Marju Lepik - liige - marjulepik@hot.ee
Rein Seema - liige - tulimaaoy@gmail.com
Oliver Parrest - Liige - oliver.parrest@gmail.com
Bret Paas - liige - bretpaas@gmail.com
Jaanika Jõgi - liige - jaanikaj4@gmail.com

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.

Salme osavalla põhimäärus Riigi Teatajas: 
www.riigiteataja.ee/akt/417112017025