Teated

Spordiuudised >>
Millal peab taotlema avaliku ürituse korraldamise luba?

_________________________________________________________________________

Käimas on Kuressaare linna rahvakultuuri- kollektiivide juhendajate 2019. aasta stipendiumikonkurss

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas Kuressaare linna rahvakultuurikollektiivide juhendajate loometöö väärtustamiseks ja loometööalaste võimaluste avardamiseks 02.04.2019 korraldusega nr 421 välja rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumide taotlemise avaliku konkursi.
Kandidaate stipendiumikonkursile saavad esitada Kuressaare linnas rahvakultuuriga tegelevad täiskasvanute kollektiivid ja juhendajad. 
Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ja saata see e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.
Stipendiumide taotluste esitamise tähtaeg: 29. aprill 2019.
Lisainfo: Ester Soe, ester.soe@kuressaare.ee.

1. aprillil avanes projektitoetuste taotlusvoor

Vallavalitsus annab teada, et avanes mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor. Toetust saavad taotleda kodanikuühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad valla haldusterritooriumil ja tegutsevad loetletud valdkondades või tegelevad elukeskkonna parendamisega või kohaliku omaalgatuse arengule kaasaaitamisega. Toetust ei saa taotleda valitsuse hallatavad asutused ja valla eraõiguslikud juriidilised isikud.
Projektitoetuse valdkonnad: kultuur, harrastus- ja võistlussport, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekanne, siseturvalisus ja rahvatervise ennetustöö, haridus- ja teadustegevus, külaelu arendamine, füüsilise elukeskkonna parendamine (sh korteriühistute-, keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane tegevus), koguduste tegevus ja sakraalehitiste parendamine.
Maksimaalne toetussumma taotluse kohta on 3000 eurot. Enne toetuse esitamist tehtud kulutused ei ole toetuskõlbulikud.
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/mittetulundusliku-tegevuse-toetamine.

 

Kontakt

Kultuuri- ja spordiosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00