Sünnitoetuse taotlemine

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus taotleda Saaremaa vallas alaliselt elaval lapsevanemal, kes on vähemalt kuus kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna ning tingimusel, et lapse esmaseks elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald.
Toetuse suuruseks aastal on 380 eurot.

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 3 kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku avalduse. Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsusest.

Kui kaua läheb?

Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetus välja 7 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee, tel 452 5056

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Teenuse kasutamiseks on vajalikud ID-kaardi PIN1 ja PIN2 koodid. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal 

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare). Vastuvõtuajad: E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12.
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, lapse sünnitõend.

Blankett:

Sünnitoetuse taotlus pdf docx