Suplusvee kvaliteet

Suplusvee kvaliteet Titerannas

Ujula abajas asuvas Titerannas võetakse suplusvee kvaliteedi hindamiseks veeproove vähemalt 5 korda suve jooksul. Suplusvee kvaliteedi hindamiseks uuritakse Escherichia Coli bakterite (piirnorm 1000 PMÜ/100 ml) ja soole enterokokkide (piirnorm 100 PMÜ/100 ml) esinemist vees (Vabariigi Valitsuse määrus). Need on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Rohkem infot suplusvee kvaliteedi kohta Saaremaa vallas, sinivetikate ohu jm kohta võib leida Terviseameti kodulehelt.

Veeproovide tulemused 2019:
24. mai, 23. mai (pH) , 21. juuni, 21. juuni (pH) 24. juuli 24. juuli (pH) 26. august

Veeproovide tulemused 2018:
24. mai, 25. mai, 28. mai, Terviseamet - hooaja avamine 
22. juuni, 22. juuni (pH), 18. juuli, 18. juuli (pH) 27. august, 28. august (pH)

Veeproovide tulemused 2017:
23. mai (pH), 12. juuni (pH), 30. juuni (pH), 25. juuli, 7. august (pH), 18. august

Veeproovide tulemused 2016:
23. mai (pH), 2. juuni, 13. juuni (pH), 4. juuli; 28. juuli; 8. august (pH), 22. august

Veeproovide tulemused 2015:
19. mai, 8. juuni, 15. juuni, 6. juuli, 28. juuli, kordusproov 3. august, 11. august, 17. august

Veeproovide tulemused 2014:
12. mai 2014, 03. juuni 2014, 26. juuni 2014, 14. juuli 2014, 28. juuli 2014, 21. august 2014

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819 

Vee ja looduskaitse peaspetsialist

Kairi Niit, tel 452 5079
kairi.niit@saaremaavald.ee 

Soovitus puurkaevu rajamist kavandavale maaomanikule
Lepingu sõlmimisel puurkaevu rajava ettevõttega on soovitav tähelepanu pöörata sellele, kes esitab puurkaevu rajamistöödega seoses vajalikud taotlused ning materjalid ehitusregistrisse (ehr.ee), tasub riigilõivu ning hilisemad teostusmõõdistusega seotud kulud.
Maaomaniku jaoks on lihtsam, kui vajalikud ehitusregistri toimingud teostab (ehitusloa, kasutusteatise või kasutusloa taotluse esitamine) ja kirjeldatud kulud kannab puurkaevu rajav ettevõte.