Taksoveo korraldamine

Saaremaa Vallavalitsus väljastab vastavalt ühistranspordiseaduse § 55 lg 1 Saaremaa valla territooriumil taksoveoga tegutsemiseks vajalike taksoveolube, sõidukikaarte ja teenindajakaarte. Taksoveoloa, sõidukaardi või teenindajakaardi taotlemise nõuetega saab tutvuda Ühistranspordiseaduse 8. peatükis (§ 54-66).

Taksoveoluba, sõidukaarti ja teenindajakaarti saab taotleda kas läbi Majandustegevuse registri või esitades vormikohase taotluse (vt allpool) Saaremaa Vallavalitsuse e-postile vald@saaremaavald.ee või tulles kohapeale (Marientali tee 27, Kuressaare, ruum 106). Otsus loa ja/või kaardi väljastamise kohta langetatakse eelseisval vallavalitsuse istungil (igal teisipäeval). Selleks, et teisipäevaselt istungilt luba saada, tuleb taotlus koos riigilõivu tasumise kinnitusega (pangaväljavõtte koopia) esitada hiljemalt esmaspäeval kell 12.

Taksoveoloa avaldus.pdf doc
Sõidukikaardi avaldus taksoveoloa alusel.pdf doc
Sõidukikaardi avaldus teenindajakaardi alusel.pdf doc
Teenindajakaardi avaldus.pdf doc

Riigilõivud

Taksoveoluba - 64 EUR Selgitus: riigilõiv, taksoveoluba, taotleja nimi

Sõidukikaart - 20 EUR   Selgitus: riigilõiv, sõidukikaart/sõiduki reg märk, vedaja/taotleja nimi

Teenindajakaart - 38 EUR Selgitus: riigilõiv, teenindajakaart, nimi

Riigilõivu saaja: Saaremaa Vallavalitsus 

EE851010602007390004 SEB Pank AS 

EE362200221068434358 Swedbank AS 

EE871700017000767815 Luminor Bank AS 

Kontakt ja lisainfo

Majandus- ja haldusosakond
Marientali tee 27, Kuressaare

Transpordinõunik
Mika Männik
tel 452 5110
mika.mannik@saaremaavald.ee