1. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Mullutu külatee) 2. Reaalservituudi seadmine (Karja küla Spordiplatsi kinnistu) 3. Vallavara tasuta kasutamise lepingu lõpetamine...

Vallavalitsuse 21.01.2020 istungi päevakord

1. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Mullutu külatee) 2. Reaalservituudi seadmine (Karja küla Spordiplatsi kinnistu) 3. Vallavara tasuta kasutamise lepingu lõpetamine...

21. jaanuarist asub Saaremaa Vallavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja ametikohale Anneli Tõru.   Anneli Tõru on õppinud Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis sotsiaaltöö korraldust,...

Saaremaa valla lastekaitseteenistuse juhataja on Anneli Tõru

21. jaanuarist asub Saaremaa Vallavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja ametikohale Anneli Tõru.   Anneli Tõru on õppinud Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis sotsiaaltöö korraldust,...

Vallavalitsus, annab teada, et müüb portaalis osta.ee järgmisi Saaremaa vallas asuvaid kinnistuid: Hoonestatud Pärdi kinnistu Kiratsi külas >> Kiratsi küla hoonestatud Pärdi...

Saaremaa Vallavalitsus müüb kordusenampakkumisel kinnistuid

Vallavalitsus, annab teada, et müüb portaalis osta.ee järgmisi Saaremaa vallas asuvaid kinnistuid: Hoonestatud Pärdi kinnistu Kiratsi külas >> Kiratsi küla hoonestatud Pärdi...

Vallavalitsus annab teada, et 13.–24. jaanuarini on avatud käesoleva aasta esimene külaelu arendamise taotlusvoor, mille raames saab toetust küsida näiteks ürituse korraldamiseks, mõne...

Avatud on külaelu arendamise taotlusvoor

Vallavalitsus annab teada, et 13.–24. jaanuarini on avatud käesoleva aasta esimene külaelu arendamise taotlusvoor, mille raames saab toetust küsida näiteks ürituse korraldamiseks, mõne...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange", mille eesmärgiks on leida valla territooriumil...

Sotsiaaltransporditeenuse raamhanke väljakuulutamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange", mille eesmärgiks on leida valla territooriumil...

1. Saaremaa valla heakorra eeskiri /volikogu määruse eelnõu 2. Mõntu küla Hellamäe detailplaneeringu koostamise lõpetamine /volikogu otsuse eelnõu 3. Mõntu küla Mereranna...

Vallavalitsuse 14.01.2020 istungi päevakord

1. Saaremaa valla heakorra eeskiri /volikogu määruse eelnõu 2. Mõntu küla Hellamäe detailplaneeringu koostamise lõpetamine /volikogu otsuse eelnõu 3. Mõntu küla Mereranna...

10. jaanuaril oli taaskord Kadi Raadio eetris saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: külaelu arendamise taotlusvoor ja valdkondlik arengukava -...

10. jaanuari raadiosaates "Saaremaa tund"

10. jaanuaril oli taaskord Kadi Raadio eetris saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: külaelu arendamise taotlusvoor ja valdkondlik arengukava -...

Saaremaa Vallavalitsus ootab jätkuvalt ettepanekuid maakonna teenetemärgi ja vapimärgi andmiseks ning Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitlitele. Saare maakonna vapimärk...

Jätkuvalt oodatakse vapimärgi, teenetemärgi, aasta inimese ja aasta teo kandidaate

Saaremaa Vallavalitsus ootab jätkuvalt ettepanekuid maakonna teenetemärgi ja vapimärgi andmiseks ning Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitlitele. Saare maakonna vapimärk...

Alates 2. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. ...

Avatud on väikesaarte programmi taotlusvoor

Alates 2. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. ...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et vallavolikogu detsembrikuu otsustega tunnistati kehtetuks järgmised detailplaneeringud: Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12...

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et vallavolikogu detsembrikuu otsustega tunnistati kehtetuks järgmised detailplaneeringud: Salme alevikus Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12...

1. Toetuse aruande kinnitamine (Võimlemisklubi Pärl - Gymnafest 2019, kevadetendus ja Tantsupalavik) 2. Noortevaldkonna tunnustuskonkursi tulemuste kinnitamine 3. Külaraha...

Vallavalitsuse 07.01.2020 istungi päevakord

1. Toetuse aruande kinnitamine (Võimlemisklubi Pärl - Gymnafest 2019, kevadetendus ja Tantsupalavik) 2. Noortevaldkonna tunnustuskonkursi tulemuste kinnitamine 3. Külaraha...

1. Külaraha kasutamine (Mässa ja Kaavi külad) 2. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (MTÜ Visit Saaremaa) 3. Aruande kinnitamine (MTÜ Kergejõustikuklubi Saare) 4. ...

Vallavalitsuse 30.12.2019 istungi päevakord

1. Külaraha kasutamine (Mässa ja Kaavi külad) 2. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (MTÜ Visit Saaremaa) 3. Aruande kinnitamine (MTÜ Kergejõustikuklubi Saare) 4. ...

Tervise Arengu Instituudi sotsiaalkampaania „Hoolduspere muutis minu elu" räägib noorte hooldusperedes kasvamise kogemustest ning julgustab inimesi mõtlema, kas ka nemad sooviksid ja oleksid...

Hooldusperede olulist rolli tutvustav kampaania toob vaatajateni noorte kogemuslood

Tervise Arengu Instituudi sotsiaalkampaania „Hoolduspere muutis minu elu" räägib noorte hooldusperedes kasvamise kogemustest ning julgustab inimesi mõtlema, kas ka nemad sooviksid ja oleksid...

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 30.12.2019 kuni 13.01.2020 on avalikul väljapanekul järgmised projekteerimistingimuste eelnõud: ...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 30.12.2019 kuni 13.01.2020 on avalikul väljapanekul järgmised projekteerimistingimuste eelnõud: ...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele Koimla külas asuva endise sidemaja, mille viimane teadaolev kasutaja oli Telia Eesti AS. Vastuväiteid ehitise...

Peremehetu ehitise hõivamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele Koimla külas asuva endise sidemaja, mille viimane teadaolev kasutaja oli Telia Eesti AS. Vastuväiteid ehitise...

Saaremaa Vallavalitsus viis detsembris läbi elektroonilise küsitluse, selgitamaks välja bussiliinide nr 3 ja 4102 reisijate ootused ja vajadused. Linnaliin nr 3 teenindab linnasiseseid koole...

Vallavalitsus tänab bussiliinide küsitluses osalenuid

Saaremaa Vallavalitsus viis detsembris läbi elektroonilise küsitluse, selgitamaks välja bussiliinide nr 3 ja 4102 reisijate ootused ja vajadused. Linnaliin nr 3 teenindab linnasiseseid koole...

Neljapäeval, 19. detsembril kell 17 on kõik huvilised oodatud Kuressaare raekotta  Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020-2030 eelnõu  avalikule arutelule....

19. detsembril ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava avalik arutelu

Neljapäeval, 19. detsembril kell 17 on kõik huvilised oodatud Kuressaare raekotta  Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020-2030 eelnõu  avalikule arutelule....

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et korraldab suulise enampakkumise Kuressaare kesklinnas asuvate parkimiskohtade üürile andmiseks taksopeatuse pidamise otstarbel. Enampakkumisele tulevad...

Enampakkumine taksopeatuse üürile andmiseks

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et korraldab suulise enampakkumise Kuressaare kesklinnas asuvate parkimiskohtade üürile andmiseks taksopeatuse pidamise otstarbel. Enampakkumisele tulevad...

1. Arvamuse andmine saasteloa muutmise taotluse kohta (OÜ Oss; OÜ Ääre Seakasvatus) 2. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine 3. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele...

Vallavalitsuse 17.12.2019 istungi päevakord

1. Arvamuse andmine saasteloa muutmise taotluse kohta (OÜ Oss; OÜ Ääre Seakasvatus) 2. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine 3. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on  eelnõu  Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 katastriüksusele katastritunnusega 55001:008:0346 planeeritud liikluspinnale ruumikuju...

Orissaare alevikus liikluspinnale ruumikuju ja kohanime määramine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on  eelnõu  Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 katastriüksusele katastritunnusega 55001:008:0346 planeeritud liikluspinnale ruumikuju...

10. detsembril anti Brüsselis Euroopa Parlamendis üle Euroopa Spordilinna tiitlid ning esimese Eesti linnana sai tiitli ka Kuressaaare.  Euroopa Spordilinnade ja Pealinnade tiitleid on...

Kuressaare on Euroopa Spordilinn 2020

10. detsembril anti Brüsselis Euroopa Parlamendis üle Euroopa Spordilinna tiitlid ning esimese Eesti linnana sai tiitli ka Kuressaaare.  Euroopa Spordilinnade ja Pealinnade tiitleid on...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnisasjade (maatulundusmaa) müümiseks Saaremaa vallas: Eikla küla Nurga (43301:001:0799, 0,3545 ha, alghind 1400...

Enampakkumine riigimaa müügiks ja põllumajanduslikuks kasutamiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste kinnisasjade (maatulundusmaa) müümiseks Saaremaa vallas: Eikla küla Nurga (43301:001:0799, 0,3545 ha, alghind 1400...

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et soovib hinnapakkumisi vallavalitsusele meediamonitooringu keskkonna kasutamise teenuse tellimiseks. Pakkumine esitada hiljemalt 17. detsembriks 2019 ...

Vallavalitsus soovib hinnapäringuid meediamonitooringu keskkonna teenuse tellimiseks

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et soovib hinnapakkumisi vallavalitsusele meediamonitooringu keskkonna kasutamise teenuse tellimiseks. Pakkumine esitada hiljemalt 17. detsembriks 2019 ...

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et soovib hinnapakkumisi piirkondlike infolehtede trükkimiseks 2020. aastal. Täpne infolehtede trükkimise maht on vajadusepõhine ja piirkonniti erinev. 2019....

Vallavalitsus soovib hinnapäringuid piirkondlike infolehtede trükkimisteenuse osutamiseks

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et soovib hinnapakkumisi piirkondlike infolehtede trükkimiseks 2020. aastal. Täpne infolehtede trükkimise maht on vajadusepõhine ja piirkonniti erinev. 2019....

Saaremaa vald koostöös MTÜ-ga Saaremaa Noorsootöö ja Muhu Vallavalitsusega kuulutavad välja maakondliku konkursi, eesmärgiga esile tõsta noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi,...

Saaremaa Vallavalitsus otsib 2019. aasta tegijaid noortevaldkonnas

Saaremaa vald koostöös MTÜ-ga Saaremaa Noorsootöö ja Muhu Vallavalitsusega kuulutavad välja maakondliku konkursi, eesmärgiga esile tõsta noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi,...

Head koduste laste vanemad!   Jõulukuu on alanud, aasta lõpp lähenemas ja lapsed kingipakkide ootel. Lasteaias ja koolis käivate lasteni jõuavad kingipakid lasteaia või kooli...

Vald kutsub koduseid lapsi piirkondlikele jõulupidudele

Head koduste laste vanemad!   Jõulukuu on alanud, aasta lõpp lähenemas ja lapsed kingipakkide ootel. Lasteaias ja koolis käivate lasteni jõuavad kingipakid lasteaia või kooli...

1. Külavanema kinnitamine (Pihtla piirkond Suure-Rootsi küla; Pihtla piirkond Tirbi küla) 2. Alevikuvanema kinnitamine (Kaarma piirkond Nasva alevik) 3. Külaraha aruande heakskiitmine (Kärdu...

Vallavalitsuse 10.12.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Pihtla piirkond Suure-Rootsi küla; Pihtla piirkond Tirbi küla) 2. Alevikuvanema kinnitamine (Kaarma piirkond Nasva alevik) 3. Külaraha aruande heakskiitmine (Kärdu...

Metsaettevõte SCA Rannametsad OÜ soovib olla säästlik ja keskkonnahoidlik metsamajandaja ning on alustanud selle eelduseks olevate FSC ja PEFC säästliku metsamajandamise sertifikaatide...

Vallavalitsus ootab tagasisidet SCA Rannametsad OÜ osas

Metsaettevõte SCA Rannametsad OÜ soovib olla säästlik ja keskkonnahoidlik metsamajandaja ning on alustanud selle eelduseks olevate FSC ja PEFC säästliku metsamajandamise sertifikaatide...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et ootab hinnapakkumisi sotsiaalteenustele järgmiseks kalendriaastaks ehk lepinguperioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2020. Hinnapakkumisi oodatakse...

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi sotsiaalteenustele

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et ootab hinnapakkumisi sotsiaalteenustele järgmiseks kalendriaastaks ehk lepinguperioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2020. Hinnapakkumisi oodatakse...

Uuel jäätmeveoperioodil toimuvad kortermajade jäätmeveos olulised muudatused. Need puudutavad kortermaju, kuhu kas korteriomanikud või riik on loonud korteriühistu. Kui ühistu on loodud riigi...

Põhimõttelised muudatused kortermajade jäätmeveos

Uuel jäätmeveoperioodil toimuvad kortermajade jäätmeveos olulised muudatused. Need puudutavad kortermaju, kuhu kas korteriomanikud või riik on loonud korteriühistu. Kui ühistu on loodud riigi...