Keskkond

Kalad saavad Saaremaa veekogudes paremad kudemistingimused
Saaremaa valla poolt on ellu kutsutud projekt, mis näeb ette käesoleval aastal veekogude suudmealade avardamise. Projekti „Koelmualade puhastamine Saaremaa vallas" käigus puhastatakse setetest ja taimestikust Kihelkonna, Randküla ja Oitme jõe suudmealad. Samuti puhastakse Laidevahe looduskaitsealal kahte siselahte merega ühendavad kraavid ja Riksu jõel kolm lõiku, mis on pillirooga kinni kasvanud. Leisi jõest võetakse välja paarkümmend suuremat puud.
 
Pärast suudmete avamist võib oodata, et põhilised siirdekalad, nagu särg, säinas ja haug, hakkavad neid veekogusid taas aktiivsemalt kudemiseks kasutama. Kalade elutingimused ja arvukus paranevad.
 
Kudeojade suudmete puhastustööd toimuvad kalade kudeperioodi ja lindude pesitsushooaja välisel ajal 2020. aasta teises pooles. Tööd teostab Rannainvesteeringute OÜ.
 
Projekti kogumaksumus on 102 675,71 eurot ja see viiakse täies ulatuses ellu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toel.

 

Kontakt

Keskkonnaosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00