Teated

Teede remont 2020 >>

Raieloa andmise kord

Mais 2019 jõustus uus raieloa andmise kord, mis reguleerib Saaremaa valla haldusterritooriumil puu raieks loa taotlemist ja loa andmist. 
Kord kehtib (vt Raieloa kohustusega alad):

  • alevike kompaktse asustusega aladel, 
  • kalmistutel,
  • muinsuskaitsealustes parkides ja kirikuaedades,
  • Kuressaare linna territooriumil.

Luba tuleb taotleda:

  • puu raieks juurekaelalt (rinnasdiameetriga alates 12 cm), 
  • puu hoolduslõikuseks Kuressaare linna territooriumil
  • istutusplaani järgi istutatud mistahes puule või olulise väärtusega põõsale.

Raielube väljastab valla majandus- ja haldusosakond. Väljapool Kuressaaret palume pöörduda kohaliku teenuskeskuse juhi poole. Raieluba väljastatakse, kui puu on spetsialisti hinnangul ohtlik, oluliste määravate kahjustuste ja haigustunnustega, ei oma piisavalt kasvuruumi, lõhub hoonete konstruktsioone vms.

Lisainfo Raieloa taotlemineHaljastuse info

 

 

 

Kontakt

Majandus- ja haldusosakonna kontaktid >>

Marientali tee 27,
Kuressaare 93820

Liiklemisloa taotlemine linna puhkealale sõiduks:
Kuressaare puhkealadel on mootorsõidukite liiklemine ja parkimine keelatud, v.a erijuhul valla loal. Loa saamiseks pöörduda 
vald@saaremaavald.ee või 
martin.kulderknup@saaremaavald.ee.

Tööaeg
:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.