« Zurück

Aia tänava ja sademeveetrassi projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 24. juulist kuni 6. augustini 2020 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Merikotka tn 8 detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse Aia tänava ja sademeveetrassi ehituslikke tingimusi.

Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel ja kohapeal Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.