« Back

Vallavalitsuse 07.07.2020 istungi päevakord

1. Üürilepingu tähtaja muutmine
2. Rühmade avamine Kuressaare Pargi Lasteaias
3. Sobitusrühma moodustamine (Ristiku Lasteaed)
4. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine
5. Projektitoetuse taotluse mitterahuldamine (Kuressaare Raeühing)
6. Avaliku ürituse loa andmisest (3) (Ehtne Turupäev; Orissaare hoovikohvikute päev 2020; Abruka turvapäev)
7. Eluruumi tagamine
8. Aktsiaselts Kuressaare Veevärk aktsiakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega
9. Esindaja nimetamine MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolekule
10. Korteriühistu koosolekule esindaja nimetamine (Orissaare alevik Võidu tn 2 korteriühistu)
11. Teenindajakaardi väljastamine
12. Kandekaubanduse lubamine (OÜ Hinkada jäätise müük elektrijalgrattal)
13. Vallavara üürilepingu sõlmimine (Kuressaare Marientali tee 27 saal)
14. Vallavara võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Iveco Daily 484MLU)
15. Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonnas (2) (Salme piirkond Läätsa küla Liivamäe tee 6 korter 2; Orissaare alevik Võidu tn 2 korter 2)
16. Lihthanke „Kuressaare Rohu Lasteaia remont" korraldamine
17. Riigihanke „Kruusateede remont ja mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel (I)" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
18. Riigihanke „Kruusateede remont ja mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel (II)" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
19. Riigihanke „Hõljuki soetamine" korraldamine
20. Tirbi külas Lahe detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
21. Pulli külas Mäe II detailplaneeringu kehtestamine
22. Katastriüksuse jagamisel ja liitmisel tekkivatele katastriüksustele koha- aadresside ja sihtotstarvete määramine (2) (Valjala piirkond Väkra küla Loeta; Kuressaare Merikotka)
23. Riigihanke „Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa rekonstrueerimine" korraldamine