« Zurück

Maapered saavad veel nädal aega taotleda toetust veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks

Maapiirkondade perede elutingimuste parandamise taotlusvooru raames toetatakse veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja parendamiseks läbiviidavaid tegevusi. 2020. aasta taotlusvoorus on eelistatud sihtrühmaks lastega pered.

Toetuse andmise eesmärgiks on aidata neil maapiirkondades alaliselt elavatel peredel parandada elutingimusi, kes ei kvalifitseeru hajaasustuse programmi alusel toetuse saajaks. Toetuse taotleja alaline elukoht peab rahvastikuregistri järgi katkematult olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni lepingu lõpptähtajani majapidamine:

  • mis asub tiheasustusalal (elanikke üle 50);
  • kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem või asub ÜVK alal;
  • asub reoveekogumisalal.

Taotlusvoor on avatud 15. juunist 15. juulini 2020.

Lisainfo ja taotlemine: Maapiirkondade perede elutingimuste parandamine
Nõustamine: Maire Käärid (maire.kaarid@saaremaavald.ee; tel 452 5169, 5302 2682)