« Back

Ootame ettepanekuid maakonna teenete- ja vapimärkidele ning taotlusi aasta inimese ja teo tiitlile

Saaremaa vallavalitsus maakonna ülesannete täitjana ootab ettepanekuid maakonna teenetemärkidele ja vapimärkidele. Samuti ootab vallavalitsus taotlusi Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitlile.

Saare maakonna vapimärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks.

Saare maakonna teenetemärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud teenete eest või saavutuse tunnustamiseks.

Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitel antakse aasta jooksul oma tegevusega Saaremaa valla heaks silma paistnud isikutele või tunnustatakse Saaremaa valla jaoks olulise tähtsusega ettevõtmisi.

Vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks moodustatakse Saaremaa valla, Muhu valla ja Ruhnu valla esindajatest komisjon. Vapimärgi või teenetemärgi andmiseks tuleb komisjonile esitada ettepanek, mis peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust. Vapimärgi ja teenetemärgi andmise komisjoni ettepaneku alusel otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Aasta inimese ja aasta teo tiitli andmise otsustab volikogu eestseisus. Aasta inimese ja aasta teo tiitli andmiseks tuleb volikogu eestseisusele esitada ettepanek, mis peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja kirjeldust, miks ta peaks saama Saaremaa aasta inimese tiitli või teo, mille kohta ettepanek tehakse, toimumiseaega ja kirjeldust, miks see tegu peaks saama Saaremaa aasta teo tiitli.

Ettepanekuid maakonna teenetemärkidele, vapimärkidele ning Saaremaa aasta inimese tiitlile ja aasta teo tiitlile oodatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2021 Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare või elektrooniliselt raekoda@saaremaavald.ee. Ettepanekuid on õigus esitada Saare maakonna vallavalitsustel ja volikogudel, Saaremaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel, klubidel ja eraisikutel.