« Zurück

Saaremaa valla üldplaneeringu avaliku arutelu tulemused

Saaremaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 30. juunist 29. juulini, mille jooksul sai eelnõudega tutvuda valla kodulehel ja Teenuskeskustes ning esitada ettepanekuid ja arvamusi. Avalikud arutelud toimusid 31. juulist 11. augustini erinevates teenuskeskustes ning rahva- ja kultuurimajades üle kogu valla, ühtekokku toimus 15 koosolekut.

Põhjalikuma ülevaate peetud aruteludest leib siit.