« Zurück

Saaremaa Vallavalitsuse 14. juuli 2020 istungi päevakord

1. Lepingu tähtaja muutmine (Mittetulundusühingu Saarepiiga Koolitus)
2. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine (3) (Sihtasutus Saaremaa Muuseum; MTÜ Tuulpius; MTÜ Väinamere Uisk)
3. Avaliku ürituse loa andmisest (4) (27. Väikese väina ujumine; Saare Sügislaat; Reformierakonna pannkoogitelk; Mototoober 2020)
4. Külavanema kinnitamine (Kaarma piirkond Pärni küla)
5. Aruande kinnitamine (MTÜ Päikesepesa)
6. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise taotlusvooru hindamiskomisjoni moodustamine
7. Saaremaa valla ja MTÜ Piidivabrik vahel 10.06.2019 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu  nr 2-7.3/281-1 muutmine
8. Saaremaa valla ja MTÜ Piidivabrik vahel 10.06.2019 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu nr 2-7.3/283-1 muutmine
9. Riigihanke „Vallalehe Saaremaa Teataja väljaandmine kuni aastani 2022" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
10. Saaremaa valla 2020. aasta hankeplaan
11. Konkursi väljakuulutamine (jurist)
12. Eluruumide kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluse rahuldamata jätmine
13. Saaremaa Vallavalitsuse 30. juuni 2020 a korralduse nr 2-3/1205 „Eluruumi tagamine" kehtetuks tunnistamine
14. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Kaarma piirkond Kiratsi küla Pärdi kinnistu)
15. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine (3) (Kärla alevik Männiku tänav; Lümanda piirkond Pilguse tee; Lümanda piirkond Viidu küla Simmu tänak)
16. Riigihanke „Orissaare kultuurimaja fassaadi remont" korraldamine
17. Konkursi väljakuulutamine (teespetsialist)
18. Mändjala külas Rannamänni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
19. Katastriüksute jagamisel, piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja koha-aadressi määramine (Orissaare piirkond Väike-Pahila küla Põlde; Salme piirkond Läätsa küla Rannamaja ja Kalda; Salme piirkond Toomalõuka küla)