« Zurück

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 istungi päevakorra projekt.

Istung toimub algusega kl 13.00 Kuressaare Raekojas

 1. Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve II lugemine
  Ettekandja: abivallavanem Marili Niits
  Komisjon: rahanduskomisjon
   
 2. Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks Saaremaa vallas II lugemine
  Ettekandja: volikogu liige Koit Voojärv
  Kaasettekandja: abivallavanem Jaan Leivategija
  Komisjon: ettevõtlus- ja majanduskomisjon, piirkondliku arengu ja külaelukomisjon, Kuressaare linnakodaniku komisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
   
 3. Kuressaare Linnavolikogu 25. mai 2000. a otsusega nr 35 kehtestatud „Kuressaare linna Pikk tn 64 detailplaneering" osaliselt kehtetuks tunnistamine Pikk tn 64c ja Pikk tn 64e osas
  Ettekandja: abivallavanem Jaan Leivategija
  Komisjon: ehitus- ja keskkonnakomisjon, Kuressaare linnakodaniku komisjon
   
 4. Kuressaare Linnavalitsuse 4. novembri 2003. a korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 43 kinnistu (krunt positsiooniga 20) osas
  Ettekandja: abivallavanem Jaan Leivategija
  Komisjon: ehitus- ja keskkonnakomisjon, Kuressaare linnakodaniku komisjon
   
 5. Loa andmine Sindelkatuse OÜ-le kinnisasjade omandamiseks
  Ettekandja: abivallavanem Jaan Leivategija
  Komisjon: ehitus- ja keskkonnakomisjon, ettevõtlus- ja majanduskomisjon, Kihelkonna osavallakogu
   
 6. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Kuressaare linn, Sirge tn 1 ja Sirge tn 4)
  Ettekandja: abivallavanem Jüri Linde
  Komisjonid: rahanduskomisjon, Kuressaare linnakodaniku komisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
   
 7. Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 16 „Saaremaa Vallavolikogu töökord" muutmine
  Ettekandja: reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi
  Komisjonid: kõik komisjonid
   
 8. Määruste kehtetuks tunnistamine
  Ettekandja: vallasekretär Liis Juulik
  Komisjon: rahanduskomisjon
   
 9. Revisjonikomisjoni 7. novembri 2019. a aktiga tehtud ettepanekute täitmisest ülevaate andmine
  Ettekandja: abivallavanem Helle Kahm