« Back

Sadamate arengukava eelnõu ootab ettepanekuid

Valminud on Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021-2030 eelnõu, millega on võimalik tutvuda Saaremaa valla kodulehel 20. jaanuarist kuni 3. veebruarini. Samal perioodil on võimalik ka esitada arengukava eelnõule ettepanekuid ja märkusi e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või posti teel Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald. Oodatud on kõigi ettepanekud!

Sadamate arengukava eelnõus antakse ülevaade tänasest seisust Saaremaa valla territooriumil asuvate sadamate osas, seatakse valdkonna visioon, strateegilised eesmärgid, mõõdikud ja tegevused koos ajakava ja vastutajatega. Eelnõu avalik arutelu toimub 27.01 kell 17.00. NB! UUS ASUKOHT: Kuressaare Kultuurikeskus. Arengukava eelnõu on plaanis esitada vallavolikogu veebruarikuu istungile. 

Vaata ka:
Arengukava lisa: Saaremaa valla territooriumil asuvad sadamad (19.01.2021 seisuga)
VV 19.01.2021 korraldus nr 48 Saaremaa valla sadamate arengukava 2021-2030 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine