« Zurück

Tagalahe suudmeala kalakasvatuse rajamise avalik arutelu toimub 9. septembril

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TTJA algatas 03.05.2019 otsusega nr 16-7/18-2008-022 Saaremere Kala ASi hoonestusloa taotluse alusel hoonestusloa menetluse ning keskkonnamõju hindamise. Saaremere Kala AS soovib rajada Saaremaa lähistele Tagalahe suudme piirkonda avamere kalakasvatuse vikerforelli kasvatamiseks. Avamere kalakasvatuse rajamiseks plaanitakse paigaldada merre 16 kalasumpa vikerforelli kasvatamiseks.

Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 20.07-19.08.2020, elektrooniliselt TTJA kodulehel www.ttja.ee või TTJA dokumendiregistris, dokumendi viit nr 16-7/18-2008-043.

KMH osapooled:

  • Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
  • Arendaja: Saaremere Kala AS (registrikood 11310040), kontaktisik Indrek Kasela, e-post: investor@prfoods.ee, tel: 5064642

Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 19. augustiks 2020 elektrooniliselt e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise KMH programmiga avalik arutelu toimub 9. septembril 2020 algusega kell 14.00 Keskkonnaameti Saaremaa kontoris aadressil Tallinna 22, Kuressaare.