« Zurück

Vald otsib Lümanda endisele vallahoonele rentnikku

Saaremaa Vallavalitsus ootab ettepanekuid Lümanda vana vallamaja kasutuselevõtuks. Eesmärgiks on leida heas seisus vallamajale ja tõllakuurile rentnik, kes kasutaks hooneid aastaringselt ning kelle tegevus sobiks 1893. aastal ehitatud vallamaja hoonesse.

Hooned ja õueala soovitakse rendile anda kolmeks kuni kümneks aastaks. Kohalikul kogukonnal peab säilima võimalus kasutada vana vallamaja õueala, elektrit ja vett avalike ürituste läbiviimiseks.

Vallavalitsus peab oluliseks, et tulevane rentnik väärtustaks ajaloolisi hooneid ja tema tegevus elavdaks kogukonnaelu.
Rendilevõtmise ettepanekus palutakse kirja panna oma mõtted ja kavatsused, sh meeskonna plaanitavad koosseisud, tegutsemise ajakava ja tegevusplaanid. Samuti tuleb lisada, kuidas on plaanis katta hoone ülalpidamisega seotud kulud.
 
Ettepanekuid läbirääkimiste alustamiseks oodatakse kirjalikult e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee hiljemalt 22.11.2019Küsimused ja info: vallavara peaspetsialist Tiit Põld tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011.