« Zurück

Vallavara suuline enampakkumine

Saaremaa Vallavalitsus annab vastavalt vallavalituse korraldusele suulise enampakkumise korras rendile Orissaare alevikus  Kuivastu mnt 33 asuvas hoones (teenuskeskuse hoone, ehitisregistri kood 106013687) esimesel korrusel ruumid põrandapinnaga 39,2 m² kümneks aastaks rendi alghinnaga 4 eurot 1m² põrandapinna kohta. Enampakkumise samm on 1 euro. Enampakkumise osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha 160 eurot (võitjale arvestatakse tagatisraha rendiks) teistele tagastatakse.

Ruumide kasutamisega kaasnevad kõrvalkulud (vajadusel remont ruumis, vesi, elekter, jäätmeveo lepingu sõlmib rentnik teenuse pakkujaga). Rentnik viib ruumid vastavusse kavandatava tegevusala nõuetega omal kulul.

Pakkumise dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Orissaare rent" hiljemalt 17.septembril 2020  kell 12.00 aadressil Orissaare alevik, Kuivastu mnt 33 infospetsialistile.

Pakkumise dokumentideks on maksekorralduse koopia enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta, avaldus enampakkumisest osavõtuks. Avalduses on vaja välja tuua kavandatav tegevus renditavates ruumides, pakkuja nimi, registrikood või isikukood, aadress, e-posti aadress, kontakttelefon. Samuti on nõutav lisada dokumentide hulka kinnitus maksuvõlgade puudumise kohta ning allkirjastatud ning kuupäevaga nõusolek enampakkumisest osavõtuks enampakkumiseks esitatud tingimustel.

Enampakkumine toimub 17.september 2020 alates kell 12.30