« Back

Vallavolikogu istung 18. detsembril 2020

Saaremaa Vallavolikogu tänane, 18.12.2020 istung toimub algusega kl 13.00 Kuressaare Kultuurikeskuses. Tegu on ühtlasi tänavu aasta viimase volikogu istungiga. Ülekannet volikogu istungilt on võimalik vaadata (ka järgi) Saaremaa valla Youtube'ist ja Facebookist.

Päevakorras on:

1. Saaremaa Vallavolikogu avaldus Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu keskkonnakomisjonile seaduseelnõu algatamiseks

2. Saaremaa Vallavolikogu 3. novembri 2017. a otsuse nr 11 „Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine

3. Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 8 „Raieloa andmise kord" muutmine II lugemine

4. Saaremaa valla 2020. aasta III lisaeelarve II lugemine

5. Saaremaa valla 2021. aasta eelarve I lugemine

6. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

7. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

8. Saare Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

9. Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu kehtestamine

10. Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu kehtestamine

11. Kuressaare Linnavalitsuse 4. novembri 2003. a korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaline kehtetuks tunnistamine Merikotka tn 53 kinnistu (krunt positsiooniga 25) osas

12. Tehumardi külas Kuuse detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

13. Loa andmine Allika-Oti OÜ-le kinnisasjade omandamiseks

14. Hoonestusõiguse pikendamine

15. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemused (Saaremaa Spordikool)

16. Informatsioon