« Back

2023. aastast alustab tegevust Saaremaa Kultuur

Neljapäeval, 22. detsembril 2022 võttis Saaremaa Vallavolikogu vastu otsuse moodustada alates 1. jaanuarist 2023 hallatav asutus Saaremaa Kultuur.

Lähtudes Saaremaa valla kultuuri arengukavast, muudetakse Saaremaa vallas kultuuri- ja rahvamajade haldamise ja juhtimise struktuuri ning luuakse ühendasutus Saaremaa Kultuur.

Praeguse 16 hallatava asutuse Orissaare Kultuurimaja ning Aste, Eikla, Karja, Kihelkonna, Kärla, Laimjala, Lümanda, Mustjala, Nasva, Pärsama, Salme, Sandla, Taritu, Tornimäe, Valjala Rahvamaja tegevus vallavalitsuse hallatavate asutustena lõpetatakse ning nende tegevus ja eelarved koondatakse ühendasutusse Saaremaa Kultuur alates 1. aprillist 2023. Kuni 31. märtsini 2023 tegutsevad asutused edasi iseseisvate hallatavate asutustena.

Kuressaare kultuuritegevust korraldav ja kultuurikeskust haldav Kuressaare Kultuurivara jätkab tegevust ka 1. aprillist eraldiseisva hallatava asutusena.

Saaremaa Kultuuri juhataja ametikohale kuulutab vallavalitsus välja avaliku konkursi jaanuarikuu alguses.