« Back

Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia ootab kandidaate

Hendrik Krumm (21.12.1934, Leisi – 12.04.1989, Tallinn) oli eesti ooperilaulja, Estonia teatri esitenor, keda peetakse üheks Eesti vokaalkunsti silmapaistvamaks esindajaks. Krummi preemia on loodud 1994. aastal ja mõeldud kultuuritegelaste ning kultuurikollektiivide tunnustamiseks ja Hendrik Krummi kui ühe kuulsa Saaremaa kultuuritegelase mälestuse jäädvustamiseks. Tunnustust, mis koosneb tänukirjast ja rahalisest preemiast suurusega 2500 eurot, millest peetakse kinni kõik seadusega ette nähtud maksud, annab Saaremaa vald välja igal aastal.

Kultuuripreemiale saab kandidaate esitada kuni 20. detsembri 2022 keskööni. Tunnustusele esitatud kandidaadid võivad olla Saare maakonnas kultuurivaldkonnas tegutsevad silmapaistvate tulemustega kultuurielu edendajad, väljapaistvad loovisikud või loovisiku elutöö eest ning samuti kestva viljaka tegevusega kultuurikollektiivid. 2021. aastal oli Hendrik Krummi preemia laureaadiks ooperisolist Ain Anger.

Kandidaate saab esitada kirjalikult koos põhjendusega väljakuulutatud tähtajaks Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonnale aadressil Tallinna tänav 10, Kuressaare linn, 93819, Saaremaa vald või e-posti teel annikki.aruväli@saaremaavald.ee. Ettepanekus tuleb ära tuua esitatava kandidaadi nimi, elukutse ja kontaktandmed. Samuti ettepaneku esitaja nimi, tunnustuse andmise põhjendus ning ettepaneku esitamise kuupäev ja esitaja allkiri. 

Lisainfo:
Annikki Aruväli
kultuurinõunik
annikki.aruväli@saaremaavald.ee
4525072