« Back

Vallavalitsuse istung 12. jaanuaril 2023

  1. 2022. aasta Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia avaliku konkursi tulemuse kinnitamine ja rahalise preemia määramine

Kinnitati Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia saaja, kes avalikustatakse Saare maakonna kultuuriaasta lõpetamisel 12. jaanuaril. Rahalise preemia suurus on 2500 eurot.

  1. Nõuete tunnistamine lootusetuks

Tunnistati lootusetuks ja kanti Saaremaa valla bilansist välja nõuded kogusummas 1394,05 eurot.

  1. Leisi Vallavolikogu 19. septembri 2011. a määruse nr 11 „Leisi valla terviseprofiili vastuvõtmine" kehtetuks tunnistamine

Volikogule esitatakse määruse eelnõu Leisi valla terviseprofiili kehtetuks tunnistamiseks.

  1. Volikogu otsuse eelnõu

Volikogule esitatakse järgmised eelnõud:

  • „Rootsiküla Papissaare sadama detailplaneeringu koostamise lõpetamine",
  • Kõiguste külas Välibaasi detailplaneeringu kehtestamine".