Saaremaa Vallavalitsus arutas 4. augusti nõupidamisel COVID-19 viiruse levikuga seotud ohtusid ja riske ning valmisolekut võimalikuks teiseks laineks. Ehkki enam kui kahe kuu vältel ei ole...

Vallavalitsus kutsub üles ettevaatlikkusele

Saaremaa Vallavalitsus arutas 4. augusti nõupidamisel COVID-19 viiruse levikuga seotud ohtusid ja riske ning valmisolekut võimalikuks teiseks laineks. Ehkki enam kui kahe kuu vältel ei ole...

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et kolmapäeval, 5. augustil 2020 toimuvad pindamistööd Pikal tänaval (lõigul Lasteaia–Kesk), Karl Ojassoo tänaval ning Linnateatri ja Ajamaja vahel olevas...

Pindamistööd 5. augustil

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et kolmapäeval, 5. augustil 2020 toimuvad pindamistööd Pikal tänaval (lõigul Lasteaia–Kesk), Karl Ojassoo tänaval ning Linnateatri ja Ajamaja vahel olevas...

1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta projektitaotluste rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel 2. Hajaasustuse programmi...

Vallavalitsuse 4. augusti 2020 istungi päevakord

1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta projektitaotluste rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel 2. Hajaasustuse programmi...

Juulikuu viimane nädal on toonud meieni paraku uudiseid sellest, et nii Eestis kui ka teistes riikides on taas sagenenud koroonaviirusesse nakatumine. Eriti kahetsusväärne on aga see, et...

Saaremaa vallavanema pöördumine seoses koroonaviiruse nakatumisjuhtude tõusuga

Juulikuu viimane nädal on toonud meieni paraku uudiseid sellest, et nii Eestis kui ka teistes riikides on taas sagenenud koroonaviirusesse nakatumine. Eriti kahetsusväärne on aga see, et...

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et alates käesolevast nädalavahetusest ehk 1. augustist on liiklus keskväljakul taas avatud nädalavahetuseti ka mootorsõidukitele. Täiendavalt paigaldatakse...

Alates 1. augustist on keskväljak nädalavahetuseti avatud liiklusele

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et alates käesolevast nädalavahetusest ehk 1. augustist on liiklus keskväljakul taas avatud nädalavahetuseti ka mootorsõidukitele. Täiendavalt paigaldatakse...

Vallavalitsus teavitab, et 12. augustil 2020 algusega kell 18.00 toimub Salme rahvamajas avalik arutelu Mändjala-Läätsa riigimaantee 2021. aastale planeeritud rekonstrueerimise teemal. ...

12. augustil toimub Salme Rahvamajas Mändjala-Läätsa riigimaantee lõigu rekonstrueerimise avalik arutelu

Vallavalitsus teavitab, et 12. augustil 2020 algusega kell 18.00 toimub Salme rahvamajas avalik arutelu Mändjala-Läätsa riigimaantee 2021. aastale planeeritud rekonstrueerimise teemal. ...

"Turvalised kogukonnad" programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude...

Selgunud on kogukondliku turvalisuse taotlusvooru tulemused

"Turvalised kogukonnad" programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude...

1. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine 2. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine ...

Vallavalitsuse 28. juuli 2020 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine 2. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine ...

Saaremaa vald korraldas 15. juunist 15. juulini 2020 Kuressaares (aadressil Tolli 9) asuva päev akeskuse saali juurdeehituse avalikul kahe-etapilise arhitektuurivõistluse. Võistluse...

Selgusid Kuressaare Päevakeskuse juurdeehituse arhitektuurivõistluse tulemused

Saaremaa vald korraldas 15. juunist 15. juulini 2020 Kuressaares (aadressil Tolli 9) asuva päev akeskuse saali juurdeehituse avalikul kahe-etapilise arhitektuurivõistluse. Võistluse...

Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Saaremaa riigigümnaasiumi piirkonna arenduse projekteerimis- ja ehitustööd. Hanke eesmärk on peatöövõtu korras tähtaegselt...

Vallavalitsus kuulutab välja riigigümnaasiumi piirkonna arenduse projekteerimis- ja ehitustööd

Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Saaremaa riigigümnaasiumi piirkonna arenduse projekteerimis- ja ehitustööd. Hanke eesmärk on peatöövõtu korras tähtaegselt...

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 24. juulist kuni 6. augustini 2020 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Merikotka tn 8 detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu,...

Aia tänava ja sademeveetrassi projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 24. juulist kuni 6. augustini 2020 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Merikotka tn 8 detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu,...

Vallavalitsus tuletab meelde, et 30. juunist kuni 29. juulini 2020 on avalikul väljapanekul Saaremaa esimene ühtne üldplaneering, mille kohta oodatakse kõigi huvitatute arvamusi, ettepanekuid,...

Saaremaa esimene ühtne üldplaneering ootab ettepanekuid kuni 29. juulini

Vallavalitsus tuletab meelde, et 30. juunist kuni 29. juulini 2020 on avalikul väljapanekul Saaremaa esimene ühtne üldplaneering, mille kohta oodatakse kõigi huvitatute arvamusi, ettepanekuid,...

Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuli 2020 istungil on päevakorras: 1. Lihthanke "Eterniidijäätmete kogumisring" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine 2. Saaremaa valla ühisveevärgi...

Vallavalitsuse 21. juuli istungi päevakord

Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuli 2020 istungil on päevakorras: 1. Lihthanke "Eterniidijäätmete kogumisring" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine 2. Saaremaa valla ühisveevärgi...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja...

Tagalahe suudmeala kalakasvatuse rajamise avalik arutelu toimub 9. septembril

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja...

Käes on suur suvi ja inimesed mõtlevad eelkõige sellele, kus, kuidas ja kellega koos puhkust veeta. Pärast tänavust erakordset ja rasket kevadet ongi puhkus olulisem kui kunagi varem, samas ei...

Viiruse teise laine tuleku saame ära hoida üheskoos

Käes on suur suvi ja inimesed mõtlevad eelkõige sellele, kus, kuidas ja kellega koos puhkust veeta. Pärast tänavust erakordset ja rasket kevadet ongi puhkus olulisem kui kunagi varem, samas ei...

Eilsel nõupidamisel otsustas vallavalitsus, et alates augustikuust avatakse Kuressaare keskväljak uuesti nädalavahetuseti liikluseks. Möödunud aja jooksul aga ei ole vallavalitsus olnud...

Kuressaare keskväljak avatakse nädalavahetuseti taas liikluseks augustikuust

Eilsel nõupidamisel otsustas vallavalitsus, et alates augustikuust avatakse Kuressaare keskväljak uuesti nädalavahetuseti liikluseks. Möödunud aja jooksul aga ei ole vallavalitsus olnud...

Saaremaa vallavalitsus ja Eesti elektri süsteemihaldur Elering AS allkirjastasid 14. juulil Kuressaare Raekojas osapoolte vahelise heade kavatsuste protokolli. Pooled kinnitavad heade...

Vallavalitsus ja Elering allkirjastasid heade kavatsuste protokolli

Saaremaa vallavalitsus ja Eesti elektri süsteemihaldur Elering AS allkirjastasid 14. juulil Kuressaare Raekojas osapoolte vahelise heade kavatsuste protokolli. Pooled kinnitavad heade...

Vallavalitsus annab teada, et 30. juunist kuni 29. juulini 2020 on avalikul väljapanekul Saaremaa esimene ühtne üldplaneering, mille kohta oodatakse kõigi huvitatute arvamusi, ettepanekuid,...

Saaremaa esimene ühtne üldplaneering ootab ettepanekuid

Vallavalitsus annab teada, et 30. juunist kuni 29. juulini 2020 on avalikul väljapanekul Saaremaa esimene ühtne üldplaneering, mille kohta oodatakse kõigi huvitatute arvamusi, ettepanekuid,...

1. Lepingu tähtaja muutmine (Mittetulundusühingu Saarepiiga Koolitus) 2. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine (3) (Sihtasutus Saaremaa Muuseum; MTÜ Tuulpius; MTÜ Väinamere...

Saaremaa Vallavalitsuse 14. juuli 2020 istungi päevakord

1. Lepingu tähtaja muutmine (Mittetulundusühingu Saarepiiga Koolitus) 2. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine (3) (Sihtasutus Saaremaa Muuseum; MTÜ Tuulpius; MTÜ Väinamere...

Tuletame meelde, et jätkuvalt on käimas ideekorje „Hoiame elu Saaremaal!" Sel nädalal, teisipäevast, 14. juulist, kuni neljapäeva, 16. juulini, toimub ideekorje ka erinevates piirkondades...

"Hoiame elu Saaremaal!" ideekorje piirkondades ja veebis

Tuletame meelde, et jätkuvalt on käimas ideekorje „Hoiame elu Saaremaal!" Sel nädalal, teisipäevast, 14. juulist, kuni neljapäeva, 16. juulini, toimub ideekorje ka erinevates piirkondades...

Hooldekodu Saaremaa Valss teavitab, et hetkel on üldhooldusteenusele vabu kohti nii lühikeseks (ehk intervallteenusele) kui pikemaks ajaks. Üldhooldekodu on ööpäevaringseks hooldamiseks...

Hooldekodus Saaremaa Valss on vabu kohti üldhooldusteenusele

Hooldekodu Saaremaa Valss teavitab, et hetkel on üldhooldusteenusele vabu kohti nii lühikeseks (ehk intervallteenusele) kui pikemaks ajaks. Üldhooldekodu on ööpäevaringseks hooldamiseks...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.08.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud enampakkumise Saaremaal asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.08.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maapiirkondade perede elutingimuste parandamise taotlusvooru raames toetatakse veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja parendamiseks läbiviidavaid tegevusi . 2020....

Maapered saavad veel nädal aega taotleda toetust veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks

Maapiirkondade perede elutingimuste parandamise taotlusvooru raames toetatakse veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja parendamiseks läbiviidavaid tegevusi . 2020....

Peagi on vald taastamas ja tõstmas teetasapindu mitmes asukohas Kuressaare linnas. Ettevalmistused selleks tööks juba käivad, mistõttu remonditakse ja tõstetakse linnas ka üle 100 kaevukaane....

Teetööd Kuressaares

Peagi on vald taastamas ja tõstmas teetasapindu mitmes asukohas Kuressaare linnas. Ettevalmistused selleks tööks juba käivad, mistõttu remonditakse ja tõstetakse linnas ka üle 100 kaevukaane....

1. Üürilepingu tähtaja muutmine 2. Rühmade avamine Kuressaare Pargi Lasteaias 3. Sobitusrühma moodustamine (Ristiku Lasteaed) 4. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine 5....

Vallavalitsuse 07.07.2020 istungi päevakord

1. Üürilepingu tähtaja muutmine 2. Rühmade avamine Kuressaare Pargi Lasteaias 3. Sobitusrühma moodustamine (Ristiku Lasteaed) 4. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine 5....

Vallavalitsus teavitab, et alates tänasest, 6. juulist kuni 17. juulini toimuvad Garnisoni tänaval (Garnisoni 18) kaevetööd ning elektrikaablite paigaldus, mistõttu on liiklus mainitud...

Ajutine tänava sulgemine Garnisoni tänaval

Vallavalitsus teavitab, et alates tänasest, 6. juulist kuni 17. juulini toimuvad Garnisoni tänaval (Garnisoni 18) kaevetööd ning elektrikaablite paigaldus, mistõttu on liiklus mainitud...

Tuletame meelde, et käimas on ideekorje „Hoiame elu Saaremaal!" Ideede kogumise eesmärk on teada saada, mis on inimeste arvates Saaremaa vallas hästi, mis võiks paremini olla ning kuidas...

Hoiame elu Saaremaal!

Tuletame meelde, et käimas on ideekorje „Hoiame elu Saaremaal!" Ideede kogumise eesmärk on teada saada, mis on inimeste arvates Saaremaa vallas hästi, mis võiks paremini olla ning kuidas...

Alates 6. kuni 17. juulini on Saaremaa valla ettevõtjatel võimalik taotleda COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks toetust. Toetus on mõeldud ettevõtjatele, kes kannatasid...

Ettevõtjad saavad alates esmaspäevast taotleda toetust koroonaviirusest põhjustatud kahjude hüvitamiseks

Alates 6. kuni 17. juulini on Saaremaa valla ettevõtjatel võimalik taotleda COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks toetust. Toetus on mõeldud ettevõtjatele, kes kannatasid...

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maal. Toetatakse hoonete...

Selgunud on hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru toetuse saajad

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maal. Toetatakse hoonete...

Alates 6. juulist kuni 17. juulini on Saaremaa valla ettevõtjatel võimalik taotleda COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks toetust. Toetus on mõeldud ettevõtjatele, kes...

Saaremaa ettevõtjad saavad koroonaviirusest põhjustatud kahjude hüvitamiseks toetust

Alates 6. juulist kuni 17. juulini on Saaremaa valla ettevõtjatel võimalik taotleda COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks toetust. Toetus on mõeldud ettevõtjatele, kes...