5. kuni 26. aprillini saab Saaremaa valla eelarvest taotleda toetust hariduse ja noorsootöö, kultuuri, spordi ja sotsiaalse suunitlusega ning tervise edendamisega seotud üritustele ja...

Vallaeelarvest saab Kuressaare projektidele toetust taotleda

5. kuni 26. aprillini saab Saaremaa valla eelarvest taotleda toetust hariduse ja noorsootöö, kultuuri, spordi ja sotsiaalse suunitlusega ning tervise edendamisega seotud üritustele ja...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on  18.04.2018 . Täpsemat informatsiooni saab ...

Kirjalik enampakkumine Saaremaa vallas asuvatele maadele

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on  18.04.2018 . Täpsemat informatsiooni saab ...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et Muinsuskaitseamet on alustanud Saaremaa vallas, valdavalt eramaadel paiknevate lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse....

Oodatakse maaomanike arvamusi lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamise kohta

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et Muinsuskaitseamet on alustanud Saaremaa vallas, valdavalt eramaadel paiknevate lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse....

Saaremaa Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 285 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Sadama tee 26a katastriüksuse (katastritunnus 43301:001:0167) detailplaneering.   ...

Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneeringu avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 285 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Sadama tee 26a katastriüksuse (katastritunnus 43301:001:0167) detailplaneering.   ...

Riigihankele „Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal" laekus tähtajaks kaks pakkumust: 1 m² hinnaks ilma käibemaksuta pakuti 17,60 ja 24,20 eurot. Peale...

Mustkatte löökaukude parandamist alustatakse maikuus

Riigihankele „Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal" laekus tähtajaks kaks pakkumust: 1 m² hinnaks ilma käibemaksuta pakuti 17,60 ja 24,20 eurot. Peale...

3. aprillil kell 14 allkirjastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Saaremaa vallavanem Madis Kallas Saaremaa vallavalitsuses kokkuleppe riigigümnaasiumi rajamiseks Kuressaare linna. ...

Kuressaarde rajatakse riigigümnaasium

3. aprillil kell 14 allkirjastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Saaremaa vallavanem Madis Kallas Saaremaa vallavalitsuses kokkuleppe riigigümnaasiumi rajamiseks Kuressaare linna. ...

Projektitaotluse „Decarbonising energy systems of geographical islands"  ettevalmistamiseks lepingu sõlmimine Katastriüksuste jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine...

Vallavalitsuse 03.04.2018 istungi päevakord

Projektitaotluse „Decarbonising energy systems of geographical islands"  ettevalmistamiseks lepingu sõlmimine Katastriüksuste jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine...

Saaremaa Vallavalitsuse   27.03.2018 korraldusega nr 286 kehtestati Mändjala külas Vana-Värava detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine...

Mändjala küla Vana-Värava detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsuse   27.03.2018 korraldusega nr 286 kehtestati Mändjala külas Vana-Värava detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine...

Saaremaa Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumisel rendile 2 eraldi bürooruumi pindalaga 14,3 m²  ja  30m² endise Salme vallamaja I korrusel (Sõrve mnt 3, Salme alevik)....

Vallavalistus annab rendile bürooruumid Salme alevikus

Saaremaa Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumisel rendile 2 eraldi bürooruumi pindalaga 14,3 m²  ja  30m² endise Salme vallamaja I korrusel (Sõrve mnt 3, Salme alevik)....

1. kuni 30. aprillini võtab Saaremaa Vallavalitsus vastu lapsevanemate taotlusi lapsele lasteaiakoha saamiseks 2018/2019. õppeaastaks. Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri...

1. aprillist saab esitada lasteaiakoha taotlusi

1. kuni 30. aprillini võtab Saaremaa Vallavalitsus vastu lapsevanemate taotlusi lapsele lasteaiakoha saamiseks 2018/2019. õppeaastaks. Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri...

Pihtla piirkonnas ilmus märtsikuus oma leht Kraater. Esimeses lehenumbris on toodud teenuskeskuse ja osavallakogu kontaktid, edastatud vallavalitsuse infot kooli- ja lasteaiakohtade kohta...

Ilmus Pihtla piirkonna leht „Kraater“

Pihtla piirkonnas ilmus märtsikuus oma leht Kraater. Esimeses lehenumbris on toodud teenuskeskuse ja osavallakogu kontaktid, edastatud vallavalitsuse infot kooli- ja lasteaiakohtade kohta...

Saaremaa Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest kohanime  Siia sadam  määramiseks Saaremaa vallas Tirbi külas asuva Kadaka kinnistu Lautri katastriüksusel asuvale...

Avalik menetlus kohanime Siia sadam määramiseks

Saaremaa Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest kohanime  Siia sadam  määramiseks Saaremaa vallas Tirbi külas asuva Kadaka kinnistu Lautri katastriüksusel asuvale...

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Kiire internetiühenduse ja raadiosidevõimekuse rajamine Abruka saarele". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult...

Lihthange "Kiire internetiühenduse ja raadiosidevõimekuse rajamine Abruka saarele"

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Kiire internetiühenduse ja raadiosidevõimekuse rajamine Abruka saarele". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult...

Saaremaa Vallavalitsuse esindajad kohtusid täna Kuressaare kesklinna ehitushanke võitja AS-i Merko Infra esindajatega. Kohtumisel osalesid Saaremaa valla poolt vallavanem Madis Kallas,...

Kesklinna ehitustööde ajagraafik selgub aprillis

Saaremaa Vallavalitsuse esindajad kohtusid täna Kuressaare kesklinna ehitushanke võitja AS-i Merko Infra esindajatega. Kohtumisel osalesid Saaremaa valla poolt vallavanem Madis Kallas,...

Rahatarkuse kuu (märts) raames jagatakse seitsmes Eesti linnas tasuta infoseminaril kõikidele huvilistele praktilisi näpunäiteid oma säästude kasvatamisest ja raha paigutamisest, nõu annavad...

5. aprillil saab Kuressaares tasuta säästmis- ja investeerimisnõu

Rahatarkuse kuu (märts) raames jagatakse seitsmes Eesti linnas tasuta infoseminaril kõikidele huvilistele praktilisi näpunäiteid oma säästude kasvatamisest ja raha paigutamisest, nõu annavad...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et avalikule väljapanekule on suunatud Jaani küla Paraniidi ja Merise küla Kordoni detailplaneeringute eskiisid. Paraniidi planeeringuala asub Saaremaa...

Detailplaneeringute avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et avalikule väljapanekule on suunatud Jaani küla Paraniidi ja Merise küla Kordoni detailplaneeringute eskiisid. Paraniidi planeeringuala asub Saaremaa...

1. Koidula küla Kasepa katastriüksuse jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine  2. Meedla küla Uustla ja Maakarja katastriüksuste piiride muutmine, koha-aadresside ja...

Vallavalitsuse 27.03.2018 istungi päevakord

1. Koidula küla Kasepa katastriüksuse jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarbe määramine  2. Meedla küla Uustla ja Maakarja katastriüksuste piiride muutmine, koha-aadresside ja...

Saaremaa vallavalitsus korraldab 29. märtsil algusega kell 15 Kuressaare raekojas tänuürituse valla parimatele sportlastele ja juubilaridele.  Vallavalitsuse sporditööspetsialist Marden...

29. märtsil toimub valla tänuüritus parimatele sportlastele

Saaremaa vallavalitsus korraldab 29. märtsil algusega kell 15 Kuressaare raekojas tänuürituse valla parimatele sportlastele ja juubilaridele.  Vallavalitsuse sporditööspetsialist Marden...

Esmaspäeval, 26. märtsil kell 10.00 toimub Kuressaare kultuurikeskuses pidulik sünnikirjade üleandmine Saaremaa valla uutele väikestele kodanikele. Vastuvõtule on kutsutud 114 vallas sündinud...

Sünnikirjade pidulik üleandmine 26. märtsil

Esmaspäeval, 26. märtsil kell 10.00 toimub Kuressaare kultuurikeskuses pidulik sünnikirjade üleandmine Saaremaa valla uutele väikestele kodanikele. Vastuvõtule on kutsutud 114 vallas sündinud...

Lihthankele „Purustatud kruusa tootmine Metsküla karjääris" laekus tähtajaks kaks pakkumust maksumusega 18 534,17 eurot ja 20 475,00 eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde eeldatav maksumus...

Leisi piirkonna teede remondiks kasutatakse Metsküla karjääri kruusa

Lihthankele „Purustatud kruusa tootmine Metsküla karjääris" laekus tähtajaks kaks pakkumust maksumusega 18 534,17 eurot ja 20 475,00 eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde eeldatav maksumus...

Showing 2,041 - 2,060 of 2,141 results.
Items per Page 20
of 108