Tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetus

Taotlusvoor oli avatud kuni 16.07.2021.

Tervist ja heaolu toetavate tegevuste taotlusvoorust toetatavad tegevused peavad lähtuma Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist ning selle prioriteetidest. Samuti peab tegevuste planeerimisel lähtuma Tervise Arengu Instituudi välja töötatud soovitustest ning kaasama vastava valdkonna kutse või hariduse omandanud nõustajaid või koolitajaid. 

Osaleda saavad kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud. Toetuse piirsumma on 800 eurot, taotleja rahaline omafinantseering peab olema vähemalt 20%. Taotlusvooru maht on 8600 eurot.

Taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud taotlusvorm koos nõutud lisadega tuleb saata elektrooniliselt aadressile riina.allik@saaremaavald.ee

Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 16.07.2021 – 16.12.2021. Aruande vormi leiab siit.

Kontakt ja lisainfo