Tervisedendus

Tervise edendamine - mis see on?

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist.  
Vaata, kus joosta, matkata, suusatada: Eesti terviserajad

Uudised

Meeste tervisele suunatud teavituskampaania "Iga mees peab teadma!" >>
Vaid ligi pooled rinna- ja emakakaelavähi ning kolmandik jämesoolevähi sõeluuringule kutsutavatest osalevad uuringus >>
Baltimaade võrdlus: Paljud tervisega seotud näitajad on Eestis paremad kui Lätis ja Leedus >>
Ebavõrdsus tervises ja heaolus on Eesti maakondade vahel endiselt suur >>

Tutvu Saaremaa tervise ja heaolu profiiliga

Maakonna tervise ja heaolu ülevaated on lühikesed statistilised profiilid, mis esitavad valiku tervise ja heaolu näitajatest maakonnas. Ülevaated positsioneerivad maakondi Eesti keskmise suhtes ja võrdluses teiste maakondadega.
Tervise ja heaolu ülevaadete eesmärk ei ole seada maakondade tervist pingeritta ega väita, et ühes maakonnas on elu parem või halvem. Pigem on need põgus pilguheit kitsaskohtadele ning viimase kümne aasta arengutele maakondade tervisenäitajates, moodustades üheskoos üpris kirju n-ö Eesti tervisekaardi. 
Ülevaated on koostanud Tervise Arengu Instituudi spetsialistid koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Statistikaametiga.
Vaata järgi Terviseinfo kodulehelt