Vabad töökohad

_____________________________________________________________________________
Valjala Lasteaed võtab konkursi korras tööle 
muusikaõpetaja (0,125 ametikohta).
 
Tööle asumise aeg: august 2019.
Kandidaadilt ootame
 rõõmsameelsust ning valmisolekut meeskonnatööks ja enesearenguks.
Tööleping sõlmitakse tähtajaliselt. 
Avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 19. juulil 2019 kell 10
e-posti aadressile valjala.lasteaed@saare.ee.
 

Lisainfo: 454 9597 või valjala.lasteaed@saare.ee.
_____________________________________________________________________________


Pihtla Kool otsib oma kooliperre uueks õppeaastaks
klassiõpetajat 
(1,0 ametikohta, 1.-4. liitklass).
 

Tööle asumise aeg: 12. august 2019.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata
20. juuliks 2019 aadressile Pihtla Kool, Püha küla, 94117 Saaremaa vald või digiallkirjastatult e-posti aadressile pihtla.kool@saare.ee.

Lisainfo: tel 516 8446 või pihtla.kool@saare.ee.
_____________________________________________________________________________


Lümanda Karu- Kati Lasteaed võtab konkursi korras tööle õpetaja (1,0 ametikohta).

Tööleasumise aeg: 12. august 2019. 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata
29. juuliks 2019 a
adressile Lümanda Karu-Kati Lasteaed, Lümanda küla, 93301 Saaremaa vald või e-posti aadressile lymanda.lasteaed@gmail.com.

Lisainfo: tel 5886 0833 või 5815 0025.
_____________________________________________________________________________


Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed võtab tööle
lasteaiaõpetaja (1,0 ametikohta).

Tööle asumise aeg: august 2019.
Kandidaadilt ootame 
vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, valmisolekut meeskonnatööks, rõõmsameelsust ja positiivset ellusuhtumist.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
2. augustiks 2019 aadressile Ranna 10, Kuressaare 93810 või e-postile helle.karu@kuressaare.ee.

Lisainfo: 505 4915 või 453 9537.
_____________________________________________________________________________


Saaremaa Ühisgümnaasium otsib oma kooliperre uueks õppeaastaks huvijuhti.

Tööle asumise aeg 21. august 2019.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt
5. augustiks 2019 e-posti aadressile viljar.aro@syg.edu.ee.
_____________________________________________________________________________

Aste Põhikool otsib oma kooliperre uueks õppeaastaks:
 - väikeklassiõpetajat  (1,0 ametikohta, 1.-4. liitklass),
 - füüsikaõpetajat (0,2 ametikohta),
 - liikumisõpetajat (0,2 ametikohta),
                             - poiste tööõpetusõpetajat (0,4 ametikohta).

Tööle asumise aeg 20. august 2019.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 
10. augustiks 2019 postiaadressile Aste Põhikool, Võhma mnt 3, Aste alevik, 93701 Saaremaa vald või digiallkirjastatult e-postile direktor@aste.edu.ee.

Lisainfo: tel 529 7383.
_____________________________________________________________________________

SA Kuressaare Teater - avaliku konkurss
loomingulise juhi
ametikoha täitmiseks alates 01.09.2019.

Loominguline juht arendab ja juhib Kuressaare Teatri loomingulist tegevust ja meeskonda. Ta vastutab teatri loomingulise tegevuse lühi- ja pikaajalise kavandamise ja koordineerimise, repertuaariplaani koostamise ja kõrgel kunstilisel tasemel elluviimise, loomingulise meeskonna valimise ja rakendamise ning loomenõukogu töö juhtimise eest.
 
Kandideerimise aluseks on:
• erialane kõrgharidus;
• eesti kultuuri- ja teatrielu väga hea tundmine;
• eesti, vene ja inglise keele oskus;
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
• hea algatus-, koostöö- ja analüüsivõime.
 
Kandideerijal palume esitada:
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kirjalik visioon Kuressaare Teatri loomingulisest tulevikust.
Kandideerimise dokumendid palume saata e-posti aadressile piret@klteater.ee. Konkursi tähtaeg on 16. august 2019.

Lisainfo: Piret Rauk, SA Kuressaare Teater juhatuse liige

 

Kontakt

Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töökuulutuste avaldamine:

geili.heinmaa@saaremaavald.ee,
tel 452 5009.