Tööpakkumised vallavalitsuses ja hallatavates asutustes

Tehnoloogiaõpetuse õpetaja (Kärla Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 20.10.2021

Järelevalve peaspetsialist  Ametijuhend
Kandideerimise tähtaeg: 21.10.2021

Noorsootöötaja (Saaremaa Noorsootöö Keskus)
Kandideerimise tähtaeg: 25.10. 2021

Arhitekt  Ametijuhend
Kandideerimise tähtaeg: 30.10.2021

Töökuulutuse lisamine ja lisainfo

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond
Lossi 1, Kuressaare

Kommunikatsiooni peaspetsialist
Risto Kaljuste
tel 452 5025
risto.kaljuste@saaremaavald.ee

 

Tugiteenuste osakond
Lossi 1, Kuressaare

Personalijuht-jurist
Liina Sepp
tel 452 5020
liina.sepp@saaremaavald.ee

 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Palgajuhend