Tööpakkumised vallavalitsuses ja hallatavates asutustes

Õpetaja assistent (Lümanda Lasteaed)
Kandideerimise tähtaeg: 5.07.2022

Lastekaitsespetsialist Ametijuhend
Kandideerimise tähtaeg: 6.07.2022

Järelevalve peaspetsialist (Ametijuhend)
Kandideerimise tähtaeg: 10.07.2022

Õppejuht (Orissaare Lasteaed)
Kandideerimise tähtaeg: 15.07.2022

Raamatukoguhoidja (Kuressaare Vanalinna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 22.07.2022

Õpetajad (Kärla Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 31.07.2022

Kokk (Leisi Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 1.08.2022

Juhatuse liige (SA Saaremaa Muuseum)
Kandideerimise tähtaeg: 15.08.2022

Töökuulutuse lisamine ja lisainfo

Kommunikatsiooniteenistus
Lossi 1, Kuressaare

Kommunikatsiooni peaspetsialist
Risto Kaljuste
tel 452 5025
risto.kaljuste@saaremaavald.ee

 

Tugiteenuste osakond
Lossi 1, Kuressaare

Personalijuht
Mai-Liis Niit
tel 452 5030, 5817 7272
mai-liis.niit@saaremaavald.ee

 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Palgajuhend