Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas. Keskus osutab haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega. Põhimäärus

Kontakt

Juhtimine Reg nr: 77000950
Eripedagoogid Rootsi 7, Kuressaare 93819 
Logopeedid Tel: 452 5198
Sotsiaalpedagoogid    E-post: tugikeskus@saare.ee                 
Psühholoogid  
Juhtumikorraldajad  
Peret toetavad spetsialistid  

Juhtimine

Ametikoht Nimi Telefon E-post Haridusasutus
Juhataja Aaro Nursi 5347 0471 aaro.nursi@saare.ee Tugikeskus
Juhiabi Andra Tiik 5884 6070 andra.tiik@saare.ee Tugikeskus

Eripedagoogid

Ametikoht Nimi Telefon E-post Haridusasutus
Eripedagoog Maris Rattasepp   maris.rattasepp@saare.ee Saaremaa Ühisgümnaasium
Eripedagoog Eerika Sepp (lapsehoolduspuhkusel)   eerika.sepp@saare.ee
Eripedagoog Liisi Laum   liisi.laum@saare.ee Kuressaare Gümnaasium, Tugikeskus
Eripedagoog Ene Teras   ene.teras@saare.ee Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed
Eripedagoog Leelo Laus   leelo.laus@saare.ee Kuressaare Vanalinna Kool
Eripedagoog Annika Pihl   annika.pihl@saare.ee Kuressaare Pargi Lasteaed
Eripedagoog Airika Pening   airika.pening@saare.ee Eripedagoogi teenused distantsilt
Eripedagoog Marit Püüa   marit.puua@saare.ee Kuressaare Rohu lasteaed
Nooremeripedagoog Lia Alas 5781 3170 lia.alas@saare.ee Kuressaare Gümnaasium
Nooremeripedagoog Triinu Järvalt   triinu.jarvalt@saare.ee Kärla Lasteaed, Kärla Põhikool
Nooremeripedagoog Maige Vallik 5359 2655 maige.vallik@saare.ee Kuressaare Ristiku Lasteaed, Kuressaare Tuulte-Roosi Lastaed
Nooremeripedagoog Anneli Saarela   anneli.saarela@saare.ee Lümanda Põhikool, Lümanda Lasteaed, Kihelkonna Kool  
Nooremeripedagoog Monika Pulk 5886 1002 monika.pulk@saare.ee Orissaare Gümnaasium, Tornimäe Lastaed, Tornimäe Põhikool, Kahtla Lasteaed-Põhikool, Pihtla Kool, Tugikeskus

Logopeedid

Ametikoht Nimi Telefon E-post Haridusasutus
Logopeed Riina Räim 5359 2655 riina.raim@saare.ee Kuressaare Ristiku Lasteaed
Logopeed Marit Püüa   marit.puua@saare.ee Kuressaare Rohu Lasteaed
Logopeed Varje Varik   varje.varik@saare.ee Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed, Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed
Logopeed Reet Saulin   reet.saulin@saare.ee Orissaare Gümnaasium, Orissaare Lasteaed, Kahtla Lasteaed-Põhikool, Tornimäe Lasteaed
Logopeed Aino Hiiuväin   aino.hiiuvain@saare.ee Aste Lasteaed, Kuressaare Pargi Lasteaed
Logopeed Annaliisa Ratas   annaliisa.ratas@saare.ee Valjala Lasteaed
Logopeed Leelo Laus   leelo.laus@saare.ee Tugikeskus
Logopeed Liisa Nursi   liisa.nursi@saare.ee Salme lasteaed
Logopeed Kristin Sepp (lapsehoolduspuhkusel)   kristin.sepp@saare.ee  
Nooremlogopeed Eerika Sepp (lapsehoolduspuhkusel)   eerika.sepp@saare.ee  

Sotsiaalpedagoogid

Ametikoht Nimi Telefon E-post Haridusasutus
Sotsiaalpedagoog Mare Poopuu 5782 2377 mare.poopuu@saare.ee Saaremaa Ühisgümnaasium
Sotsiaalpedagoog Maret Metsmaa 5782 4149 maret.metsmaa@saare.ee Lümanda Põhikool, Lümanda Lasteaed, Salme Põhikool, Salme Lasteaed
Sotsiaalpedagoog Lii Vanem 5196 5782 lii.vanem@saare.ee Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, Kuressaare Noortejaam
Sotsiaalpedagoog Daire Rahnel 5196 5974 daire.rahnel@saare.ee Aste Lasteaed, Aste Põhikool
Sotsiaalpedagoog Marika Roots 5330 4598 marika.roots@saare.ee Kuressaare Vanalinna Kool
Sotsiaalpedagoog Aina Sepp-Teevet 5196 8789 aina.sepp-teevet@saare.ee Orissaare Gümnaasium, Orissaare Lasteaed
Sotsiaalpedagoog Inga Teär 5697 7518 inga.tear@saare.ee Saaremaa Ühisgümnaasium
Sotsiaalpedagoog Liina Ajangu 5196 8333 liina.ajangu@saare.ee Kuressaare Gümnaasium
Sotsiaalpedagoog Tiina Saare 5386 5166 tiina.saare@saare.ee Kärla Põhikool, Kärla Lastaed, Kihelkonna Kool
Sotsiaalpedagoog Liina Kohu 5196 8046 liina.kohu@saare.ee Kuressaare Ristiku Lasteaed, Kuressaare Rohu Lasteaed, Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed, Kuressaare Pargi Lasteaed, Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed
Nooremsotsiaalpedagoog Taidi Bluum 5196 7569 taidi.bluum@saare.ee Valjala Põhikool, Valjala Lasteaed, Kaali Kool, Pihtla Kool
Nooremsotsiaalpedagoog Deisi Klaas 5196 8962 deisi.klaas@saare.ee Leisi Kool, Mustjala Lasteaed-Põhikool, Pärsama Lasteaed

Psühholoogid

Ametikoht Nimi Telefon E-post Haridusasutus
Psühholoog Kaja Puck   kaja.puck@saare.ee Tugikeskus, Kuressaare Gümnaasium
Psühholoog Pirgit Põld 5887 3446 pirgit.pold@saare.ee Tugikeskus

Juhtumikorraldajad

Ametikoht Nimi Telefon E-post Haridusasutus
Juhtumikorraldaja Kertu Vapper 5303 8527 kertu.vapper@saare.ee Tugikeskus
Juhtumikorraldaja Monika Sarapuu 5883 4056 monika.sarapuu@saare.ee Tugikeskus

Peret toetavad spetsialistid

Ametikoht Nimi Telefon E-post Haridusasutus
Perenõustaja Aile Aedma 5886 6691 aile.aedma@saare.ee Tugikeskus
Perelepitaja Kerli Gutman-Laht 5303 9589 kerli.gutman-laht@saare.ee Tugikeskus