Ühistransport ja ühendused väljapoole

Bussiliiklus

Avaliku teenindamise lepingu alusel teenindavate bussiliinide info ja sõiduplaanid on leitavad aadressil www.peatus.ee. Bussisõit Saare maakonna liinidel ning Kuressaare linna ja selle lähiümbruse liinidel on kõikidele sõitjatele tasuta, vaatamata vanusest või registreeritud elukohast. Siiski tuleb bussi sisenedes oma sõit kaardiga bussijuhi juures või validaatoris registreerida; vajadusel saab bussijuht erandkorras väljastada ka n-ö nullpileti paberil. Ühiskaarte hinnaga 2 eurot on võimalik muu hulgas osta Kuressaare postkontorist (aadressil Tallinna 19a, Kuressaare), Kuressaare kesklinna R-Kioskist (aadressil Tallinna 8, Kuressaare) ning bussijuhi käest. Info sisenemise ja lõpp-peatuse osas aitab korraldajal kujundada paremat ja tõhusamat liinivõrku. Saare maakonna avalikku bussiliinivedu korraldab Saaremaa vallavalitsus ning liine teenindab AS GoBus.

Linna ja selle lähiümbruse liine teenindatakse kaheukseliste ja madala sisenemisega bussidega, mis tagavad mugava juurdepääsu ka ratastooli või lapsevankriga. Maakonnaliinidel on samuti võimalus kasutada ratastooli jaoks kohandatud bussi, kuid vajalik on teha ettetellimus vähemalt 24 tundi enne sõitu. Maakonnaliinide nõudepõhistesse peatustesse sõitmisel tuleb sihtkohta saamiseks teavitada bussijuhti oma sõidusoovist ja nõudepõhisest peatusest bussi peale saamiseks tuleb sõit ette tellida. Mõlemal juhul saab ettetellimust teha telefoninumbril 631 0262 või 529 5603.

Lisaks avaliku teenindamise lepingu alusel teenindavatele liinidele korraldab Saaremaa vallavalitsus ka õpilaste vedu. Täpsem info koolide kodulehtedel.

Linnaliinide sõiduplaanid

Linnaliin nr 1 Linnaliin nr 12-1
Linnaliin nr 2 - suvi, talv Linnaliin nr 12-2
Linnaliin nr 3 Linnaliin nr 12-3
Linnaliin nr 4 Linnaliin nr 12-4

Nõudetransport

Nõudluspõhise ühistranspordi teenust osutatakse pilootprojekti perioodil 1.07.2021 – 30.06.2022 iga päev kell 8.00 – 21.00 Salme ja Torgu piirkondades; alates 1.10.2021 osutatakse teenust ka Lümanda piirkonnas ja Kärla piirkonnast Hirmuste, Kogula, Käesla, Kõrkküla, Ulje ning Vennati külades. Teenus on kasutajale tasuta ning seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Tellimusi saab esitada telefoninumbril 5400 0120 esmaspäevast neljapäevani ajavahemikus kell 8.30 – 16.00 ja reedel kell 8.30 – 14.30. Samuti saab tellimusi esitada aadressil www.vedas.ee. Reisija peab tellimuse esitama vähemalt 24 tundi enne soovitava pealevõtmise aega (laupäevased, pühapäevased ja esmaspäevased sõidud tuleb tellida ette vähemalt reedel).

Kui logistiliste järjekordade koostamisel selgub, et reisija poolt soovitud pealevõtmise aeg ei sobi logistikasse, võtab dispetšer reisijaga ühendust ja lepib temaga kokku uue pealevõtmise- ja sihtkohta saabumise aja, millised ei tohi olla erinevad üle 30 minuti reisija poolt soovitud esialgsest pealevõtmise- ja sihtkohta jõudmise ajast.

Reisija on kohustatud ilmuma kokkulepitud ajal pealevõtmise kohta. Juhul, kui tellitud teenust ei vajata, on reisija kohustatud tellimuse tühistama. Tellimust on võimalik tühistada mitte vähem kui 12 tundi enne kliendi poolt soovitud pealevõtmise aega dispetšeri vahendusel. Juhul kui reisija tellimust ettenähtud aja jooksul ei tühista ja samal ajal pealevõtmise kohta määratud ajaks ei ilmu ning see on juhtunud vähemalt kaks korda, on dispetšeril õigus keelduda selle kliendi edaspidisest teenindamisest.

Ühissõiduki juht võib keelduda joobes või agressiivselt käituva reisija teenindamisest ja mitte lubada teda ühissõidukisse olenemata sellise reisija sõiduõiguse olemasolust. Reisijal ei teki sellisel juhul õigust nõuda vedajalt hüvitist muu transpordivahendi kasutamise kulude katmiseks. Täpne info teenuse tüüptingimustes.

Kaugliinid

Saaremaa valda ja maakonda läbivad mitmed kaug- ehk kommertsliinid, mis ühendavad Kuressaaret mandril asuvate linnadega. Kaugliinide korraldamise eest vastutab Transpordiamet. Sõiduplaanid ja hinnad: www.peatus.eewww.tpilet.ee.

Laevaühendused väikesaartega

Saaremaa valla siseselt on ühendused avaliku liiniveona Abruka ja Vilsandi saartega.

Roomassaare–Abruka: väikelaev ABRO
Sõiduplaanid ja piletid: www.saarelaevapiletid.ee
Kontakt: abro@saare.eetel 509 9871

Papissaare–Vilsandi: väikelaev VILSANDI
Sõiduplaanid ja piletid: www.saarelaevapiletid.ee
Kontakt: vilsandi@saare.ee, tel 5306 5358

Ajal, mil muud transpordivahendid ilmastiku tõttu sõita ei saa, kasutatakse Vilsandi ja Abrukaga ühenduse hoidmiseks hõljuklaeva Mars 10Hõljukit kasutatakse vajadusel ka hädaolukordadel, päästetöödel, meditsiinilistel eesmärkidel ja sügis-talvisel perioodil esmatarbekaupade veoks väikesaartele. Maksimaalselt on lubatud vedada korraga 8 reisijat.

Laevaühendused mandri ja teiste saartega

Merelise omavalitsusena on Saaremaal mitmed ühendused teiste piirkondadega läbi veeteede.

Kuivastu–Virtsu ehk mandrile: TS Laevad OÜ
Sõiduplaan ja muu info: www.praamid.ee
Kontakt: info@praamid.ee, tel 618 1310

Roomassaare–Ringsu ehk Ruhnu: Kihnu Veeteed AS
Sõiduplaan ja muu info: www.veeteed.com
Kontakt: veeteed@veeteed.com, tel 506 5919

Triigi–Sõru ehk Hiiumaale: Kihnu Veeteed AS
Sõiduplaan ja muu info: www.veeteed.com
Kontakt: veeteed@veeteed.com, tel 5344 1294

Lennuliiklus

Saaremaa lennuliiklust teenindab Kuressaare lennujaam, mida haldab Tallinna Lennujaam AS. Lennuühenduste korraldamise eest vastutab Transpordiamet. Kuressaarest on otseühendused Tallinnaga aastaringselt, Ruhnuga 1. oktoobrist 30. aprillini.

Kuressaare–Tallinn: NyxAir OÜ
Sõiduplaan ja muu infowww.flynyx.com
Kontakt: support@nyx.ee, tel 5562 7612

Kuressaare–Ruhnu(–Pärnu): Diamond Sky OÜ
Sõiduplaan ja muu infowww.eestilennud.ee
Kontakt: info@eestilennud.ee, tel 5300 0303