Saaremaa tund Raadio Kadi sagedused

Raadio Kadi eetris iga kuu teisel reedel kell 11.
 
Kuula saadet SIIT.

Statistika

Saaremaa vald
MAI
Elanike arv (seisuga 01.06.19): 
31 490
.
Registreeriti 24 lapse sünd.
Valda asus elama 60 inimest ja lahkus 43 inimest.

Rahvastiku muutumine 2019: jaanuar veebruar märtsaprill 
Rahvastiku muutumine 2018 
12 kuud

UUDISED JA TEATED

1. juulist lihtsustub surmatõendi väljastamine

25.06.2019

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Kui seni pidi inimene lähedase surma korral matuse-, päri...  news-scroll-list-read-more »____________________________________________________________________________
kljlja