Saaremaa tund 

Eetris iga kuu teisel reedel kell 11 Raadio Kadis. Kuula viimati eetris olnud saadet SIIT.

Raadio Kadi sagedused

 

Saaremaa vald
MÄRTS
Elanike arv (seisuga 01.04.20): 
31 401
.
Registreeriti 21 lapse sünd.
Valda asus elama 119 inimest ja lahkus 80 inimest.

Rahvastiku muutumine 2019
12 kuud

Eriolukorras on Saaremaa Vallavalitsuse hooned SULETUD. Teenistujate poole saab pöörduda telefoni või e-posti teel >>. Paberdokumendid (taotlused, pöördumised jm) palume tuua Tallinna 10 peaukse kõrval asuvasse postkasti. INFO: tel 452 5000.

UUDISED JA TEATED

Riigihange "Teede korduspindamine ja mustkatete ehitus"

09.04.2020

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Teede korduspindamine ja mustkatete ehitus". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arve...  news-scroll-list-read-more »

____________________________________________________________________________

 

Ametlik kalender